Whatsapp
0541 452 0 452Whatsapp İhbar Hattı
ALANLAR HABER İÇİ

Sami Seçkin'den mektup var

Sami Seçkin'den mektup var

Sevgili Zeki Bey,

Ordu Olay gazetesinin 25. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlediğiniz törene icabet ederken Ordu ve Ordu’luları ve siz değerli dostlarımızı tekrar görmekten büyük sevinç ve mutluluk duyduk.

21 yıl gibi uzun bir zamanın bizleri Ordu’dan ve Ordu sevgisinden koparamadığını anladık. Görevli iken yaşadığımız müthiş heyecanı, coşkuyu ve sevdayı bütün benliğimizde hissettik.

Ordu’da iken başlattığımız projelerin isabetini ve realize edilmesini görmekten büyük haz ve gurur duyduk.

Ordu’nun harikalar diyarı coğrafyası, Boztepe’si, yaylaları, şelale ve göletleri, menderesleri, yeşil fındık bahçeleri, tarihi kalıntıları ve mağaraları hemen hepsi tabiatın sizlere cömertçe bahşettiği büyük servet ve zenginliktir.

Ordu sadece bugünün değil, geleceğin, tüm güzel ülkemizin ve hatta tüm insanlığın büyük bir değeri ve hazinesi olarak korunmalı ve gelecek kuşaklara öylece zengin bir miras olarak aktarılmalıdır.

Aziz dostum; sosyal ve ekonomik hareketler, sanayi ve teknolojik, gelişmeler içinde bulunduğumuz coğrafyayı içten içe kemiriyor, dünyamızın suyu, havası ve toprağı giderek daha çok kirleniyor.

Uygar toplumlar sosyal ve iktisadi kalkınmayı, doğa ve insan ilişkilerini, çevre ve teknolojik uyumu en üst düzeyde sağlayan ve sürdürülebilir kalkınma modelleriyle yürütmeye çalışıyorlar. Her bölgenin, yerel özelliklerini ve değerlerini, önceliklerini sıralayarak ve planlayarak insanın refahı, huzuru ve mutluluğu ila doğanın zenginliğini koruma ülküsünü birlikte ve eşit değerde yüceltmeye çabalıyorlar.

Hızlı kalkınma ve sanayileşme dürtüsüyle çevremizi ve doğamızı yok etmeyelim. Sularımızı, coğrafyamızı ve doğal bütün kaynaklarımızı koruyarak gelişmenin yollarını arayalım.

Biz millet olarak maalesef kentleşme konusunda başarılı olamadık. Şehirlerimizin hemen tümü plansız gelişiyor. Çirkin yapılaşmalar kesintisiz devam ediyor. Boş alanların tümü beton bloklarla dolduruluyor.

Her kasaba ve şehrin eskiden belli bir kimliği ve dokusu vardı. Şimdilerde bütün kentleri ilkel bir yapılaşma modeliyle aynileştirdik.  

Cadde ve sokaklar çok dar ve yetersiz. Meydanlar,  parklar ve spor alanlarından yoksun mahalle ve caddelerde yaya ve araçlar yol almakta zorlanıyor, trafik kilitleniyor.

Belediye yönetimleri, meclis üyeleri ve şehrin esnafı ve yörenin ileri gelenleri imar  plânlama bilincinden uzak. Kilitlenen, çarpıklaşan yapı dokusunu  düzeltmek  hemen  hemen olanaksız.

Avrupa da ki kentleri ülkemizdekilerle kıyaslamak mümkün değil. Oradaki yapı elemanları, mimari estetik ve şehir planlaması çok güzel. Tarihi ve kültürel değerler bütün ihtişamıyla duruyor. İnsan eli, insan aklı oraları memur hale getirmiş. Milyonlarca turist eserleri  hayranlıkla izliyor. Bizde ise onlarda olmayan güzel doğayı bozuyor ve çarpık yapılaşmayla şehirlerimizi çirkinleştiriyoruz.

Ordu özeline gelirsek benzer şikayetleri hemen yapabiliriz. Evet  sahilimiz güzel, sahil düzenlemeleri yapılmış ve fakat şehir, sağlıklı gelişmiyor. Yapılaşmalar özenden, mimari estetikten yoksun. Cadde ve sokaklar yetersiz trafiği taşıyamıyor. Açık alanlar beton bloklarla kapatılıyor.

Boztepe’den Ordu’yu seyrederken sahil dışında cadde,  yol ve meydanları görmemiz oldukça zor. Ordu’yu sevenler, Ordu’yu yönetmek iddiasında   olanlar , iş adamları, Ordu’nun aydınları, sivil toplum örgütleri ve üniversite basını da yanlarına alıp düşünmeli, araştırmalı, sorgulamalı, tartışarak Ordu’nun en az elli veya yüz yıllık master planın yapılmasına ön ayak olmalı. Denizden yani kuzeyden güney istikametine dikine  çift yönlü çok sayıda caddenin açılması,  doğu batı istikametinde  kesişen noktalarda meydanlar ve kavşakların, parkların,  çocuk oyun alanları, yaya yolları ile mini spor alanları düzenlenmelidir.

Bisiklet yolları yapılarak bisiklet kullanımı yaygın hale getirilebilir.  Melet ve Civil dereleri ıslah edilerek içinde gondollarla gezinti yapılabilecek bir konuma getirilebilir. Ayrıca yeni planlama içinde raylı sistem devreye sokulabilir. 

Ordu’nun hakim tepelerinde ve özellikle Boztepe’de yüksek binalara kesinlikle izin verilmemeli, villa tipi, bahçeli, iki katı geçmeyen mimari ve sanatsal değeri olan bir yapılaşma modeli getirilmeli ve bu alanlar mutlaka turizm amaçlı kullanılmalıdır. 

Çanbaşı , Yeşilce ve Perşembe  yaylaları özel korumaya alınmalı, bu bölgeler,  Turizm dışında başka amaç’ca kullanılmasına engel olunmalı. Elbette hayvancılık ve arıcılık gibi tarımsal faaliyet alanlarını da kısıtlanmamalı, bu faaliyetleri turizm politikasına entegre etmelidir.

Çambaşı ve Aydoğan tepesi gibi yerlerde kayak tesislerinin planlandığını öğrenince çok sevindim.

Mesudiye, Yeşilce  ve  Perşembe yaylalarının bozulmadan ele alınmasında büyük faydalar var.

Ordu’da çok sayıda mağara, kale,  tarihi kalıntı ve eski kiliseler var. Bunları yeni baştan ortaya çıkarıp, onarmak ve turizmin hizmetine sunmak gerekir.

Doğal küçük göller ve şelaler ayrı bir zenginlik.  Hasılı tarihi eski evler, özgün ve otantik yapılar, yaylalar, deniz ve muhteşem coğrafi oluşumlar Ordu’yu her şeyi ile farklı kılıyor. Ordu ve Yason kiliseleri,  Mersin ve Caka kıyıları, Ünye ve Kurul  kaleleri, Ulu göl,  bunların her biri başlı başına bir hazinedir.

Ordu’da ki Üniversiteyi büyütmek, geliştirmek, onu ilim bilim yuvası, ilin  gelişiminde öncü bir kuvvet haline getirmek çok önemli.

İnancıma göre Ordu öncelikle yapılanmaya, çevreye, turizme ve Üniversiteye öncelik tanımalıdır.

Bu dört ana konu üzerinde odaklanmalı, Ordu bütün gücünü, bilgi birikimini turizme ve Üniversiteye hasretmelidir. Planlı ve mimarisi güzel yapılaşma ve çevreyi koruma, tarihi ve kültürel varlıkları ortaya çıkarma turizmi besleyecektir.

Üniversite Ordu’nun iyi yetişmiş aydın insan gücünü yaratacaktır. Üniversite klasik okul yapısından uzak bilimsel araştırmalara, yeniliklere ve keşiflere odaklanacaktır. Bunun için Ordulular  bütün potansiyelini Üniversiteye vakfetmelidir. Üniversite kampusunun en az 5 bin dönüme çıkarılması, yeni fakültelerin devreye sokulması, Öğretim görevlilerinin Ordu’ya cezbedilmesi, öğrenci yurtlarının yapılması çok önemlidir.

Ordu’lular denizde havaalanı gerçekleştirdi. Neyle? Azmiyle, inancıyla, kararlılıkla. Üniversiteyi de bu azim ve inançla büyüteceklerdir. Ordu ideal bir Üniversite şehri  olmalı. Oxford ve Cambridge İngiltere ve Dünya için neyse Ordu Üniversitesi de Türkiye ve Dünya için o olmalıdır.

Öğretim görevlileri Ordu’yla bütünleşecektir. Eğitimde kaliteye önem verilecek, bunun için gerekli tüm hazırlıklar planlı bir şekilde yürütülecektir. Ordu’da bunun için Üniversite Vakfı Kurulmalı ve Vakıf tüm Ordu’lular tarafından desteklenmelidir.

Sevgili Zeki Bey,

Bilineceği üzere Ordu Valisi görevini yürütürken halkla,  sivil toplum kuruluşları, mahalli yönetimler ve basınla iyi ilişkiler kurmaya çalıştık. 20 sene  evvel  kırsal kesimde yol, içme suyu, eğitim ve tarımsal hizmetlere ağırlık verildi. Ülkemizde köy yollarının asfaltlama çalışmalarına ilk defa Ordu ilinde başlandı. Çok sayıda İlköğretim ve orta öğretim kurumlarını hizmete açtık. Anadolu  Liseleri , Fen lisesi, Denizcilik lisesi, yatılı bölge okullarını Ordu’ya kazandırdık.  Kapalı spor salonları hizmete girdi.

Devlet hastanesinin Ordu’ya kazandırılması, kültür merkezi arsasının temin edilmesi özel gayretlerimizle olmuştur. Fındığın yanında hayvancılık, arıcılık, halıcılık, seracılık, ceviz ve kivi gibi tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları zamanımızda ve yoğun bir şekilde başladı.

Taşbaşı Mahallesi’ndeki evlerin kamulaştırılması, onarımları ve Ordu’nun turizmine kazandırılması büyük idealimdi. Bu projenin adım adım gerçekleşmekte olduğunu görmekten büyük sevinç duydum. Sahildeki beton binaların ve bu mahalle içindeki diğer beton yığınların yıkılıp eski yapıların tekrar Ordu’ya kazandırılması bir büyük devrim olacaktır.

Boztepe’de turizm amaçlı satın aldığımız arsaya güzel bir turistik otel yapılmış. Çamlık Büyükşehir Belediyesince istimlâk edilmiş hayallerimizin gerçekleşmekte olduğunu görmek çok güzel.

 Kültür Merkezi sanatsever Ordululara çok yakışmış. Gurur duydum. Müziğe, tiyatroya ve her türlü sanatsal faaliyetlere tutkun Ordu’lular kentsel ve uygar yaşamın bütün atmosferini Üniversite camiasına da yansıtacaktır. Hocalar ve öğrenciler Ordu’da kalmaktan sevinç duyacaktır.

Ordu’nun Sanat, bilim ve basın camiasında yetişmiş, üne kavuşmuş çok sayıda aydını var. Bunlar Ordu’nun tanıtılmasında, değerlerinin ortaya çıkarılmasında, ordu’nun sorunlarının çözümünde etkin görev alabilirler, üniversiteyle uyumlu bir işbirliği yapabilirler. Ordu’da ki yönetim kadrolarına rehberlik görevini en üst düzeyde sürdürebilirler. Gerçekten Ordu’nun yetişmiş aydın kadrosu büyük bir potansiyel olarak mevcuttur.

Ordu’da üniversite kuruluş çalışmaları da zamanımızda başladı. Eskiden rulman fabrikası arsası MTA’ya aitti. Hatırladığım kadarıyla 70 dönüm kadardı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından özel idare adına satın aldık. Şimdi orada üniversite kampusunun oluştuğunu gördüm, çok büyük kıvanç duydum.

Eski çocuk yuvasını ziraat fakültesine verdik ve bu fakültenin açılışını yaptık. Şimdi orayı geçici olarak Dişçilik Fakültesinin kullandığını öğrendim.

Ünye’de İdari ve Ticari Bilimler Fakültesini açtık. Tarım kredi kooperatif tesislerini bu fakülteye tahsis ettik. Ünye,  Fatsa ve Ordu merkezinde meslek yüksek okullarını hizmete soktuk.

Yine Ordu merkezinde üniversite öğretim görevlileri için 11 adet lojman yaptık.

Fen Edebiyat ve tıp fakültelerinin kuruluş hazırlık çalışmalarını yürüttük.

 

Ordulular Karadeniz oto yolunun sahilden geçmesine razı olmadılar. Konuyu değişik platformlarda tartıştılar. Güçlü bir kamuoyu oluşturdular. Yürüyüşler düzenlediler. Tepkilerini demokratik ölçüler içinde sergilediler. Valilik olarak halkın tepkisini haklı gördük ve çevre yolunun projelenmesi ve programa alınması sağlandı. Bolaman Tünel çalışması, Perşembe Efirli şantiye çalışmaları zamanımızda başladı. Çevre yolu tamamlandığında Ordu sahildeki ağır trafik yükünden kurtulacak, seyrü sefer sağlıklı bir şekilde sürdürülecektir.

Orduluların uzun yıllardır dile getirdikleri hava alanı projesi de zamanımızda başladı. Hava alanı için uygun arazi arayış çalışmalarını bizzat yürüttüm.  Turnasuyu, Melet vadisi, ordu yamaçlarında ki fındık bahçelerini, Efirli bölgesini ve Turna suyu yamacındaki dağları adım adım dolaştığımı hiç unutamam. Halkla ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerimde hava alanı konusu en önemli gündem maddesi idi, ne yapıp edip bir çözüm yolu bulmalıydık. Çıkış yolunu denizde yapay ada yapıp hava alanı yapmakta bulduk. Denizin kıyılarımızda derin olmayışı bizi cesaretlendirdi. Havaalanı Ordu Giresun il hududu üzerinde Gül yalı – Piraziz arasında bir noktada konumlandırarak Giresun İlini de yanımıza almaya çalıştık. Zamanın Giresun valisi İbrahim beyle görüştüm. Vali göreve yeni başlamış projemizi hayali bulmuştu. Fakat bizdeki azmi ve heyecanı görünce yapılamaz ifadesini de kullanmadı.

Biz çalışmalarımıza başladık. Hava alanı dolgusunda kullanmak üzere hava alanına çok yakın bir yerde kayalıkların olduğu araziyi kamulaştırdık. Özel idareden ayrıca yapımla ilgili ödenek ayırdık ve projelendirme çalışmalarını Devlet Hava Limanları Genel Müdürlüğü nezdinde sürdürdük. Çevresel etkileri değerlendirme projesi ve fizibilite çalışmalarını tamamladık. Ve konuyu Devlet Planlama Teşkilatına taşıdık.

Bir taraftan Valilik imkânlarını seferber ettik. Bu iş için vakıf kurduk. Dolgu işleminde kullanılmak üzere dozerleri bu işe tahsis ettik. Ordu kamuoyuna Havaalanı Konusunu işlemeye başladık. Sivil toplumla ve basınla konuyu olgunlaştırmaya çalıştık. Bu projeyi ne olursa olsun gerçekleştirme iddiasını ortaya attık. Bu proje Türkiye’mizin de iddialı ve prestijli projesi olacaktı.

Bu projenin Devlet katında ve halk nezdinde kabul görmesi büyük bir mesele idi. Çırpınışımızı, uğraşımızı sözlerle ifade edemem.

Tayinle Ordu’dan ayrılınca projeyi Ordu’lular sahiplendi. Özellikle Olay Gazetesi ve sizler projenin amansız ve yılmaz takipçisi oldunuz.

Mustafa Malay Valimiz projenin takipçisi olarak büyük emek vererek konunun kamuoyunda benimsenmesini sağladılar. Yardımlaşma kampanyası başlatıldı. Bıraktığımız yerden Valilik,  çalışmaları sürdürdü.

Olay Gazetesi Hava alanı konusunu Ordu’nun en önemli sorunu haline getirdi. Her vesileyle ve büyük bir azim ve cesaretle konuyu gündemde tuttu. Siyasiler nezdinde ciddi bir baskı unsuru oldu. İktidardaki tüm yönetimleri ve siyasileri bu konuda sorguladı ve sonuç almaya çalıştı. Yıllar geçti ama Ordu Olay gazetesi yılmadı, işin peşini bırakmadı ve sonunda bu projenin yatırım programına alınmasını sağladı.

Samimiyetle ifade etmek isterim bu projeyi bizler ana rahmine taşıdık. Cenini büyüten annelik yapan, doğuran Olay gazetesi oldu. Onu büyüten ve yetiştiren siyasal iktidara elbette ki şükran borçluyuz. Bu projeyi milletimizin gurur duyacağı bir şekilde Ordu’muza kazandırdı.

Hava alanı gerçekten Ordu’ya çok yakışmış. Onu görünce duygulandım, heyecanlandım ve kıvanç duydum. Ordu bir kere daha değer kazanmış. Emeği geçenlere teşekkürler. Tüm Ordu’yu kutluyoruz.

Değerli kardeşim,

Ordu, coğrafyası ve her şeyi Ordu’lulara emanettir. Onu koruyacak, yüceltecek ve gelecek nesillere taşıyacak olan sizlersiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz ve Merkez Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş’ı çok beğendim. Görevlerini seviyorlar. Başarılı olacaklarına inanıyorum Ordu’nun büyükşehir statüsüne kavuşması da çok isabetli oldu. İl düzeyinde hizmetlerin planlanması koordinasyon ve yürütülmesi, güçlü bir bütçe ile desteklenmesi imkanı doğmuş oldu.  Umarım gelecek on yıllar içinde Ordu ülkemizde hak ettiği güzel yerlere gelecektir.

Ordu’da geçirdiğimiz iki gün dop dolu güzel anılar içinde geçti. Sizleri ve ailenizi çok iyi durumda birlik ve beraberlik içinde bulduk. Bütün aileye sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Enis Ayar Bey, Rüştü Baş Bey Ordu için birer büyük bir değer ve özel kişiler. Zeki Çöl ve değerli eşlerinin köylerindeki güzel evleri ve kahveleri belleklerimizde kalacak. Mustafa Poyraz beyin yemeğindeki özgün Ordu yemekleri, pide ve tandır harikaydı. Kaldığımız ikiz evler Taşbaşı Mahallesine çok yakışmış. Ergin beyi kutluyoruz.

            Sizleri İstanbul’da görmek ve misafir etmekten büyük sevinç duyacağız. En içten dileklerimizle sizlere sevgiler sunuyoruz. Her şey için eşimle birlikte teşekkür ediyoruz.

SAMİ SEÇKİN

Eski Ordu Valisi

Haber Videosu

0


Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?