Whatsapp
0541 452 0 452Whatsapp İhbar Hattı

BU TEBLİĞ UYGULANDI MI?

3 Mayıs 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve “Hazine Arazilerinin Teknolojik veya Jeotermal Seracılık ve Organik Tarım Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ” yatırımcılarımıza ciddi fırsatlar sunuyordu. Tebliğin biraz özetlenmiş hali aşağıda.

Bu Tebliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde projeye dayalı teknolojik veya jeotermal seracılık ve organik tarım yatırımı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere bedeli karşılığında ön izin, kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesisine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Bu Tebliğde geçen Bakanlık, Maliye Bakanlığını ifade eder.

Başvuru ve İnceleme

Bu tarz yerlerde teknolojik veya jeotermal seracılık ve organik tarım yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar hazırlanan avan proje ile birlikte yatırımın yapılacağı taşınmaza ait bilgileri içeren bir dilekçe ile İllerde Defterdarlığa, İlçelerde Mal Müdürlüğüne başvurarak, lehlerine irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine esas olmak üzere ön izin verilmesini isteyebilirler.

Bakanlık, talep edilen taşınmaz üzerinde araştırıp yatırım yapılmasında sakınca olmadığının tespiti halinde, taşınmaz üzerinde hazırlatılan avan projelerden hangilerinin uygulanabileceği hususunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (GTHB) görüşünü alır.

Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni 

GTHB tarafından, uygun görülen teknolojik veya jeotermal seracılık ve organik tarım yatırımı ile ilgili olarak yatırım yapılacak yerin onaylı imar planı ve bu yer üzerinde yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin hazırlanması, hazırlanacak uygulama projelerinin GTHB’na onaylatılması, kullanılacak jeotermal suya ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili idaresinden gerekli izinlerin alınması ve bu jeotermal suyun kiralanması, organik tarım yapılacaksa ilgili birimlerden gerekli izinlerin alınması amacıyla, Bakanlıkça belirlenen koşullarla ve bedeli karşılığında, bir yıla kadar ön izin ihalesi yapılacaktır. Gerekli hallerde ön izin süresi bedeli karşılığında uzatılabilecektir.

Ön izin ihalesi sonucunda belirlenen ve kendisine ön izin verilen yatırımcı, ön izin süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmediği veya yatırım yapmaktan vazgeçtiği takdirde ön izni iptal edilir ve tahsil edilen ön izin bedeli iade edilmez.

Yatırımcı ön izin süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde, Bakanlıktan kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesi talebinde bulunur.

Ancak, GTHB’nca uygun görülen teknolojik veya jeotermal seracılık ve organik tarım yatırımının toplam proje maliyet bedelinin en az 5 (beş) milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında olması, yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren en az 10 (on) kişiye 5 (beş) yıl süreyle istihdam sağlanmasının taahhüt edilmesi halinde, Bakanlıkça belirlenen koşullarla ve bedeli karşılığında, yatırımcıya doğrudan ön izin, kullanma izni verilebilir ve/veya irtifak hakkı tesis edilebilir. Bu koşulları taşıyan birden fazla istekli olması halinde; bu istekliler arasında pazarlık usulü ile yapılacak ihale sonucunda en yüksek bedeli teklif eden yatırımcıya ön izin veya kullanma izni verilebilir ve/veya irtifak hakkı tesis edilebilir.

Bedel: İlk yıl ön izin, kullanma izni, irtifak hakkı ve müteakip yıllar bedelleri ile hasılat paylarının tespiti, tahsili ve takibi Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kullanma İzninin ve İrtifak Hakkının Devri

Lehlerine kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen yatırımcılarca, bu hak veya iznin üçüncü kişilere devredilmesinin talep edilmesi halinde; varsa ödenmeyen geçmiş yıllar kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri ile yıllık işletme hasılatı bedellerinin gecikme zamları ile birlikte ödenmesi, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinde belirtilen hükümlere ilişkin olarak tespit edilen başka aykırılıklar var ise bu aykırılıkların giderilmesi, yatırımcılar tarafından kullanma izninden veya irtifak hakkından dolayı açılmış davalar var ise, bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve yeni sözleşme düzenlenmesi kaydıyla, GTHB’nın görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça izin verilebilir.

Kullanma İzni ve İrtifak Hakkı Süresi

Bu Tebliğ kapsamında kalan yerler ile ilgili olarak; yatırımcı ile yapılacak olan kullanma izni ve irtifak hakkı sözleşmelerinin süresi 49 (kırkdokuz) yıldan fazla olamaz.

Kullanma izni süresi, sözleşmenin taraflarca imzalanarak noterde tasdik ettirildiği tarihte, irtifak hakkı süresi ise, hakkın tapuya tescil edildiği tarihte başlar.

Yatırıma Başlama ve Bitirme Süreleri

Yatırımcı, kullanma izninin verildiği veya irtifak hakkının tesis edildiği tarihten itibaren proje termin planında ve sözleşmedeki sürede yatırıma başlamak ve bitirmek zorundadır. 

Bundan sonraki kısımlarda ise “Yatırımın ve İşletmenin Denetimi, Projenin Kontrolü ve Değiştirilmesi” “Sözleşme Süresinin Sona Ermesi” ve diğer hükümleri yer alıyor.

Bu tarz mevzuatlar çıktığında tarım teşkilatlarının konu ile ilgili olabilecek yatırımcılarımıza ulaşmaları, bilgilendirmeleri ve yardımcı olmaları önemli. Nasıl mı olacak?

İlçe Müdürlükleri üzerinden Ziraat Odalarımıza, İl Müdürlükleri üzerinden ise Ticaret Sanayi Odası ve Ticaret Borsası meclislerine ulaşmamız kâfi.


MAKALEYE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.