Whatsapp
0541 452 0 452Whatsapp İhbar Hattı

21. YÜZYILDA MAVİ VATAN NEDİR?

21. YÜZYILDA MAVİ VATAN NEDİR?

Memleketleri için denizlerle çevrili Anadolu'yu seçen atalarımız, bunu yaparken gelecek nesilleri ödüllendirdiler. Osmanlılar, siyasi coğrafyasının buna uygun gereklilikleri ile üç kıtaya yayılan bir imparatorluk kurmuş olmasına rağmen, 16. yüzyıl hariç, teorik anlamda bile bir deniz gücünün statüsünü kavrayamadılar. Böylece denizlerden sadece jeopolitik olarak uzaklaşmakla kalmadı, denizciliğe de ulaşamadı. Osmanlı'nın denizcilikteki gecikmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvesinde diğer denizcilik güçlerine teslim olmak kadar yurtdışındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalayamamasından kaynaklanıyordu. Bize bu teslimiyetleri empoze edenler, o zamandan beri okyanuslarda dolaştılar ve yeni koloniler edindikçe zenginleştiler.

Türklerin denize açılmaması ve denizde güç kazanmaması için her şeyi yaptılar. Denizcilik tarihimiz, Çeşme, Navarin ve Sinop gibi denizcilik devletlerinin gelişen akınlarıyla doludur. Ne yazık ki, bu devletlerin çoğu bugün müttefiklerimizdir. Benzer bir baskın da 2008-2016 yılları arasında FETÖ tarafından gerçekleştirildi.

EVDE DONANMA EKSİKLİĞİ 

Denizdeki gerileme ve deniz gücünün olmaması, imparatorluğun durgunluğu ve düşüşüyle ​​birleştiğinde, toprak ve can kaybına ve nihayet tarihte ilk kez Türkleri vatansız bırakma tehdidinde bulunan Anadolu'nun işgaline yol açtı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı, aksi takdirde Sevr Antlaşması'na göre kızgın çöllerde çoban olmaya zorlanacak olan Türk milletini kurtardı. Aslında bugün 97. yıl dönümünü kutladığımız Lozan Barış Antlaşması ile parçalanıp atılan Sevr haritası, emperyalizmin 18. yüzyıldan itibaren Türklere yönelik vizyonunun bir yansımasıydı. Yunanistan'ın kuruluşu, 1878'de Kıbrıs'ın ve Balkan Savaşları'ndan sonra Ege Adaları'nın kaybedilmesi,

Sevr haritası Türkiye'yi açık denizlerden ve okyanuslardan ayırdı, dört bir yandan düşmanlarla çevrili, Türkleri toprağa gömerek, bir daha asla Avrupa için tehdit haline gelmedi. Türkiye bu haritaya önce Kurtuluş Savaşı ve Lozan Antlaşması, ardından Montrö Sözleşmesi ve Hatay'ın (Antakya) Anadolu'ya entegrasyonu ile karşılık verdi. Yine de emperyalizm bize Atatürk'ün ölümünden sonra asla pes etmeyeceğini hatırlattı.   Suriye'den Libya'ya, Irak'tan Azerbaycan'a, Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Akdeniz'e kadar her türlü kışkırtma ve tehdidi sarsan emperyalizmin bugün hala inatçı tutarlılığını yaşıyoruz .

NATO VE EMPERYALİZM

Türkiye'nin 1946'dan sonra Avrupa-Atlantik bloğundaki konumu ve 1952'den sonra NATO üyeliği, Anadolu jeopolitiğini emperyalist düzene bastırdı. Türkiye, ucuz ve bol kara askerleri ile Sovyet tümenlerini zorlamak için iyi bir araç olacaktır; gerekirse, kendisine verilen görevleri yerine getirirdi.  Washington, özellikle nükleer silahlarla. Türkiye'nin denizdeki görevi Karadeniz ile sınırlıydı. Emperyalizm, gelecekte denizlerde ve okyanuslarda rakip güç olabilecek oyuncuları hoş görmez. Türk donanması kıyı gücü olarak kalmak zorunda kaldı. Bu durum aramızdaki ordunun seçkin yüksek rütbeli subaylarının çıkarlarına uyuyordu. Örneğin, çevre denizlerde NATO sorumluluk alanları belirlendiği için, Ege ve Doğu Akdeniz'i aptalca Yunanistan'a erteledik. 1963 Kıbrıs krizi patlak vermemiş olsaydı, NATO'nun parıltısından etkilenen Türk valiler Ege ve Akdeniz'de deniz tatbikatları yapmaya cesaret edemezlerdi. Türk donanması 1963'te Kıbrıs'ta Kanlı Noel ile uyandı ve 11 yıl sonra 20 Temmuz 1974'te Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra emperyalizme karşı ikinci zaferini kazandı. Bu konuda, Türkiye, emperyalizmin kuşatma kampanyasına güneyinden son verdi. Bu noktada, Ege ve Akdeniz'deki hayati hak ve menfaatleri korumak, donanmanın en yüksek önceliği haline geldi.

AÇIK DENİZE DOĞRU

Yıllar geçtikçe, özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye, denizciliğin geliştirilmesinde birçok başarıya imza atmış ve en üst düzey deniz medeniyetleri arasında anılmaya değer hale gelmiştir. Bu dönem, “Açık Denizlere Doğru” sloganıyla denizciliğin her yönde ilerlemesini tetikledi.. Bu yörünge, cumhuriyet donanmasının Ege ve Akdeniz'deki savaş gemisi diplomasisinin ve Karadeniz'de deniz diplomasisinin etkili bir şekilde kullanılmasıyla bir kuantum sıçraması yaptı. Donanmanın Hint Okyanusu'ndaki 2009'dan beri daimi misyonu bu süreci hızlandırdı. 2011 yılında İstanbul Tersanesi'nde% 70 milli katkı payı ile ev tasarımı TCG Heybeliada korvetinin yapımı bu başarılı gidişatta dikkate değer bir başarı oldu. Ne yazık ki bu başarıların ödülü, hükümetin, parlamentonun, muhalefetin ve yüksek komutanın gözü önünde Ergenekon, Kafes, Poyrazköy, Balyoz (Balyoz) ve Askeri Casusluk gibi hayali davalarla karşılandı. Türk donanması sıraya girmek zorunda kaldı: 40 amiral ve ülkenin gururlu donanmasının gemileri kadar değerli 400 denizcisi, sahte deliller ve iftiralarla tasfiye edildi ve hapsedildi. Türk denizcilik tarihinin bu en karanlık dönemi 2014'ün ardından sona ermiştir. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından, Türkiye'nin milli savunmasını ve jeopolitik çıkarlarını koruma mekanizmasında köklü bir değişim yaşandı. Bu değişim sürecinde, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarını ve enerji haklarını adil bir şekilde paylaşma mücadelesi önemli bir rol oynadı.

Süreç 2006'daki terminolojime göre “Mavi Vatan” kavramı etrafında gelişti. Türk halkı bu kavramı çok sevdi. Donanmaya olan ilgileri katlanarak arttı. Süreç, kumpas davaları ve yerli milli savunma sanayisinin gelişimindeki kritik rolüne rağmen, donanmanın Ege ve Akdeniz'deki başarılarıyla hızlandı. Bu ivme, jeopolitik deniz çatışmasıyla şekillenen bir ortamda, bilginin hızla yayılmasının olanaklı kıldığı koşullarda artmıştır. Mavi Vatan, bu ilginin somut bir sembolü haline geldi.

MAVİ HOMELAND NEDİR?

Mavi Vatan bir kavram , bir sembol ve aynı zamanda bir doktrindir. 

Bir kavram olarak , kapsamı, beyan edilmiş veya ilan edilmemiş tüm deniz yetki bölgeleri (iç sular, karasular, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge) ile nehirler ve göllerden oluşmaktadır. Mavi Vatan, tam anlamıyla 26-45 Doğu boylamları ile 36-42 Kuzey enlemleri arasında yer alan anavatanımızın denizde ve deniz tabanında bir uzantısıdır. Mavi Vatan, 25-45 Doğu boylamları ve 33-43 Kuzey enlemleri arasında bulunan tuzlu ve tatlı sular üzerindeki ilgi ve yargı alanımızın adıdır.

Bir itibariyle sembol , bu devlet için onun büyük stratejik amaç ve 21 yılında insanlar olarak Türkiye'nin maritimization belirler st yüzyılda. Türkiye'de kara temelli zihniyetin denizlere yönlendirilmesini ve böylelikle insanlarının denizciliğini sağlamayı sembolize ediyor.

Bir doktrin olarakAnadolu'yu çevreleyen denizler ile çevresinin ötesindeki denizler ve okyanuslarda hak ve menfaatleri korumayı amaçlayan bir yol haritasıdır. Böylelikle denizcilik ilkeleri ve düşünceleri kendine özgü özellikleri ile aydınlatıcı bir yol haritasına dönüştürülerek jeopolitik etki ve savunma bölgeleri ekseninde geleceğimizi tanımlayacaktır. Bu kavram, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Boğazlar üzerindeki jeopolitik kontrolünü güçlendirmek için tek kutupludan çok kutupluya, Atlantik çağından Asya çağına geçiş döneminde küresel süreçte yeni fırsatlar sunabilir. Türkiye'nin küresel, kıtasal ve bölgesel ilişkiler dosyasında değişim için eşi görülmemiş pencereler açabilir. Doğal olarak

MAVİ HOMELAND SİYASETİN ÜSTÜNDE

Mavi Vatan bağımsız dış ve güvenlik politikasını savunuyor ve AB ve ABD'nin agresif gerçekçi politikalarına karşı savunmacı bir gerçekçi çerçeve sunuyor. Kalıcı ittifaklar ve bloklara mesafeli durur. Bununla birlikte, “devletlerin kalıcı düşmanları ve dostları yoktur, çıkarları vardır” ilkesine dayalı olarak, deniz hak ve çıkarlarımızın korunması için konjonktürel geçici ittifaklara ve işbirliğine açıktır.. Atatürk çizgisinde iç ve dış barışın tesisi ve sürdürülmesi esasına dayanır. Çevre dostudur. Bu nedenle, deniz-okyanus ekolojisinin gezegendeki doğal döngünün ana belirleyicisi olduğu gerçeğine bağlı kalıyor. İhtilaflı bölgelerde, gücünü uluslararası hukuk, haklar ve liyakatten alan adil ve hakkaniyetli paylaşımı savunur. Ancak, Sevilla Haritası gibi tüm maksimalist haritaları reddeder.

MAVİ HOMELAND DENİZDEKİ SEVRELERİ REDDEDİYOR

Mavi Vatan, Türkiye'de hangi hükümet yönetirse yönetsin mutlaka uygulanması gereken bir paradigmadır. Aslında Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan bir sürecin meyvesi. Bu sürecin ilk adımı, Atatürk'ün Montrö Sözleşmesi ile Türk Boğazları üzerindeki tam egemenliğini geri kazanması oldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Ege Kıta Sahanlığı, Kara Suları ve Kardak krizlerinin yönetimi, uygulanmasında başarılı aşamalardır. Öte yandan, bugün karşı karşıya olduğumuz yakıcı bir gerçeklik var. Emperyalizm, Mavi Vatan'dan yaklaşık 200 bin km2'lik (50 bin km2 Ege, 150 bin km'lik Akdeniz) bir alanı Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan aracılığıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de çalmaya çalışır. Bu nedenle söz konusu süreci İkinci Kademe olarak tanımlıyoruz. Bu süreçte, tehdidin tanımlanması ve jeopolitik farkındalığın artırılması esastır. Deniz yetki alanlarımızın oluşturduğu yaklaşık 462.000 km2'lik bir alan, bize yalnızca ekonomik zenginlik yaratma potansiyeli sunmakla kalmaz, aynı zamanda devletimizin kendisini her şeyden önce denizden savunması için derin bir savunma tamponu ve jeopolitik manevra kabiliyeti sağlar. . Unutulmamalıdır ki Mavi Vatan kavramı, bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya olduğumuz bir varsayımda, Ulusal Mutabakatımızın denizdeki karşılığıdır. ama aynı zamanda devletimizin kendisini her şeyden önce denizden savunması için derin bir savunma tamponu ve jeopolitik manevra kabiliyeti sağlıyor. Unutulmamalıdır ki Mavi Vatan kavramı, bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya olduğumuz bir varsayımda, Ulusal Mutabakatımızın denizdeki karşılığıdır. ama aynı zamanda devletimizin kendisini her şeyden önce denizden savunması için derin bir savunma tamponu ve jeopolitik manevra kabiliyeti sağlıyor. Unutulmamalıdır ki Mavi Vatan kavramı, bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de karşı karşıya olduğumuz bir varsayımda, Ulusal Mutabakatımızın denizdeki karşılığıdır.

Mavi Vatan, Atatürk'ün ordularına 1 Eylül 1922 sabahı çıkardığı “İlk Hedefiniz Akdeniz’dir” direktifinin ikinci cephesidir . Türkiye'nin 21. yüzyıldaki vatan kavramının altında yeniden tanımlanmasıdır. denizdeki egemenliğimizin kaçınılmaz olarak denizcileştirilmesi ve coğrafi genişlemesi.

MAVİ HOMELAND YOLUYLA İKİNCİ SEVİYELERİ KIRMAK

1920'lerde mağlup ve işgal edilen bir imparatorluğun yıkıntılarından Sevres'in dayatmalarını ortadan kaldırarak ve vatanını koruyarak kısa sürede bağımsızlığını kazanmayı başaran Türk milleti, Mavi Vatan'a yönelik işgal girişimlerini de yenilgiye uğratmak zorundadır. 21. yüzyılda Ege ve Doğu Akdeniz. Bu, ancak tüm siyasi partilerin üzerinde ulusal-üstü bir fikir birliği ile sağlanabilir. Bugün Mavi Vatan bir doktrin olarak hazır. Bununla birlikte, uzun vadeli bir politika belgesine dayanan askeri, diplomasi ve ekonominin alt stratejik alanlarında hükümetin, muhalefetin ve parlamentonun yeterli desteği ile sonuçlandırılmalıdır. Mavi Vatan doktrini günlük kararlarla değil uygulanmalı, ancak bir ulusal güvenlik politikası belgesi yetkisine sahip kurumsal bir kılavuz ile. 100 yıl sonra denizde karşılaştığımız ikinci Sevr belası ancak toplumsal mutabakat, birlik ve dayanışma ile yıkılabilir.

           Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

ÇOK OKUNAN HABERLER
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?