Ordu
DOLAR18.8383
EURO20.3282
ALTIN1128.4

YENİ PLAN DA ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI!

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
YENİ PLAN DA ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI!
Abone ol
CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinde geçen hafta kabul edilen imar planını iptal istemiyle yargıya taşıdı. Şahin, “Gerek Ordu Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, gerekse Altınordu Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planları, mevzuata aykırılık nedeniyle büyük bir olasılıkla iptal edilecektir. Böyle bir durumda bunun sorumluluğu kimin olacaktır. “ diye sordu.

CHP Ordu İl Başkanı Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğu ile kabul edilen imar planını iptal edilmesi istemiyle mahkemeye verdi. Kendisi de bir avukat olan Şahin’in dava dilekçesinde Anayasa maddelerini hatırlattı, çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte dava dilekçesi: 

 

OBB ALTINORDU’NUN PLANINI YAPAMAZ 

 

Her iki plan da “plan revizyonu” olarak hazırlanmış olup, bu durum açıkça mevzuata aykırıdır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesinin 4. Fıkrası kapsamında planlama yetkisinin büyükşehir belediyesine devredilebilmesi için; devredilecek hizmetin bedelinin ilçe ve ilk kademe belediyesi tarafından karşılanması, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bu yönde talepte bulunması, talebin büyükşehir belediye meclisi tarafından uygun görülmesi gerekir. Yasanın amir hükmü gereğince bu 3 şartın birlikte gerçekleşmesi bu yetki devrinin hukuki geçerliliği açısından şarttır. Bu 3 şart birlikte gerçekleşmişse bu yetki devri geçersiz olacağından Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 1/1000 ölçekli dava konusu uygulama imar planı yetki bakımından hukuka aykırı hale gelecektir ve bu da Danıştay’ın yerleşik içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere planın iptali sebebidir.

 

 

 

PLAN KIYI KENAR KANUNUNA AYKIRI 

 

Her iki plan da büyük ölçüde Kıyı Kanununa aykırıdır. Sahil şehri olan Ordu ili Altınordu ilçesinde 100 metrelik sahil şeridinin çok büyük bir bölümü Kıyı Kanununa açıkça aykırı bir biçimde yapılaşmaya açık bir şekilde planlanmıştır. Bu planlardan 1/5000 ölçekli nazım imar planına yapılan itirazlar incelendiğinde görüleceği üzere; fonksiyon değişikliği talepli bazı itirazlar sonrasında askıya çıkan ilk planda planlı alanda iken, itirazlar sonrası ikinci kez askıya çıkan planda ise bu alanların bir kısmının plan dışına atılarak plansız alan olarak bırakıldığı görülmektedir. Bu alanlar birinci ve ikinci askıdaki planlar incelendiğinde teknik bir incelemeye gerek kalmaksızın çıplak gözle dahi görülmektedir.

 

 

ASKIDAKİ PLANLA GERÇEK PLAN BİRBİRİNDEN FARKLI

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamalarda askıdaki plan ile onaylı paftaların farklı olduğunu, askıdaki "itiraz sonrası plan onama sınırı" şeklindeki gösterimin vatandaşların anlamasını kolaylaştırmak için uydurulmuş bir gösterim olduğunu ileri sürmektedir. Mevzuatta vatandaşın anlaması için plan gösteriminde yönetmelikteki gösterim tekniklerinin dışına çıkılabileceğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu kapsamda yapılan plan hukuken yok hükmündedir ve sadece bu sebeple dahi iptal edilebilir niteliktedir. Mevzuattaki askı süresi boyunca askıda kalmayan bir planın mevzuat gereği kesinleşmediği ve bu haliyle düzenlenen planın sadece bu nedenle dahi hukuken iptalinin gerektiği de açıktır.

 

BOTANİK PARKI YAPILAŞMAYA AÇAMAZSINIZ

 

Botanik Park olarak bilinen 91,5 dönümlük alan ilk başta rekreasyon alanı olarak planlı idi. Ancak itirazların değerlendirilmesine ilişkin büyükşehir belediye meclis kararında bu alana ilişkin bir itiraz bulunmamasına rağmen, Civil Irmağı kenarında yaklaşık 25 metre genişliğinde bir hat boyunca rekreasyon + park alanı olarak planlandığı, geriye kalan yaklaşık yüzde 80’lik bir kısmının ise sosyal tesis olarak planlandığı görülmüştür. Kamuoyuna Botanik Park olarak mal olan bu alanın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü sosyal tesis plan kararı ile yapı yapılacak şekilde imara açılmış olmaktadır. Bu planlama kararı büyükşehir belediye meclisi kararına dayanmamakla yetki tecavüzü içerdiği gibi, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına da uygun değildir.

 

 

İLGİSİZ YERLER TURİZM + TİCARET+KONUT ALANI İLAN EDİLMİŞ

 

“Sözde revizyon” imar planlarında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Altınordu Belediye Başkanlığına ait kamusal kullanıma ayrılmış ve uzun yıllardır kullanılagelen pek çok taşınmaz TİCT (Turizm + Ticaret), TİCK (Ticaret + Konut) ve benzeri planlama kararları ile planlanmıştır. Bunlara Ordu Adalet Sarayı’nın çapraz karşısında bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası ve hatta Altınordu Belediyesinin halen hizmet vermekte olduğu tek hizmet binası ve önündeki meydan da dahildir. Bu planlama kararları açıkça şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır.

 

 

AKYAZI BÖYLE Mİ TURİZM ALANI OLUR?

 

İmar Kanununun 18/3. Maddesinde; “Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerler ile bölgenin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretime yönelik eğitim tesis alanları, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesis alanları, pazar yeri, semt spor alanı, toplu taşıma istasyonları ve durakları, otoyol hariç erişme kontrolünün uygulandığı yol, su yolu, resmi kurum alanı, mezarlık alanı, belediye hizmet alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, özel tesis yapılmasına konu olmayan ağaçlandırılacak alan, rekreasyon alanı olarak ayrılan parseller ve mesire alanları gibi umumi hizmet alanlarından oluşur ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz” denilmektedir.

 

“Sözde revizyon” imar planlarında Akyazı Mahallesi sahil bandında parsel sahiplerinin talepleri üzerine parça parça turizm alanı olarak planlamalar yapılmıştır. Oysa turizm alanlarının genel bir değerlendirme ile belirlenmesi, buna ilişkin analiz ve sentezlerin de yapılması zorunludur.

Anılan mevzuat hükümlerine rağmen bu planlarda turizm alanları ve turizm sektörü ile ilgili analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadan şahıs talepleri ile turizm alanları planlaması yapıldığı görülmektedir. Bu konuda gerekli araştırma, analiz, sentez ve fizibilite çalışması yapmadan ve bunlara plan raporunda yer vermeden kişiye özel düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin bu turizm alanları konut ve diğer kullanım alanları arasına parça parça ve karışık bir biçimde dağıtılmış, turizm alanlarının getireceği altyapı yükü dikkate alınmamış, otopark ve benzeri ihtiyaçları da hesaba katılmamıştır. Bölgenin genel yapılaşma karakterinin aksine, yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği açısından bölgeye yük getiren plan kararları alınmıştır.

 

Sonuç itibariyle konuttan arındırılmış bölgelerde turizm planlaması yapılmamış, turizm alanlarının getireceği ek sosyal-teknik altyapı gereklilikleri düşünülmeden Akyazı sahiline kaldıramayacağı bir yük yüklenmiştir.

 

 

OBB ALTINORDU’NUN İMAR PLANINI İPTAL EDEMEZ

 

Altınordu Belediyesinin belediye meclisinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılaşma koşulları (emsal, yükseklik vb) yönünden değiştirilerek onaylanmıştır.  Oysa 5216 sayılı Yasanın 7/b maddesi kapsamında büyükşehir belediyelerinin yetkisi; ilçe belediye meclisince kabul edilen uygulama imar planlarını yalnızca nazım imar planına uygunluk yönünden denetlemekle sınırlıdır.

 

Uygulama imar planı incelendiğinde; uygulama imar planının ilk askısında itirazsız kesinleşmiş kısımlarda ve bu ilk askı ile kesinleşme sonrasında Büyükşehir Belediyesince kabul edilen bazı nazım imar planı değişikliklerinin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılmadan uygulama imar planının ikinci askısına sanki itiraz sonrası değişiklik varmış gibi yansıtıldığı görülmüştür. Oysa itiraz edilmeyen kısımlar askı süresinin sonunda kesinleşmiş olduğundan, bu kısımlara ilişkin bir nazım imar planı değişikliği olmuş ise uygulama imar planında da artık bunun plan değişikliği ile yapılması gerekmektedir. Nazım imar planı değişikliklerinin kesinleşmediği halde (meclis veya askı/ilan aşamasındayken) yani yürürlükteki nazım imar planına aykırı olarak uygulama imar planının yine kesinleşmiş kısımlarına ikinci askıda işlendiği görülmüştür. Tüm bunlar kamu yararı ilkesine aykırı olduğu gibi, mevzuata ve yetkiye ilişkin düzenlemelere de açıkça aykırıdır. Hasan cem Özel

 

 

BU PLAN İPTAL EDİLİR AMA SORUMLUSU KİM?

 

Şahin şu değerlendirmeyi yaptı: Gerek Ordu Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, gerekse Altınordu Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planları, mevzuata aykırılık nedeniyle büyük bir olasılıkla iptal edilecektir. Böyle bir durumda bunun sorumluluğu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanının mı, Altınordu Belediye Başkanının mı yoksa onları bu yola sürükleyen bürokratların mı olacaktır. Her kim sorumlu olursa olsun böyle bir durumda kaybeden Ordu halkı olacaktır. Bu hususlarla ilgili uyarılarımızı sürecin başından bu yana ilgililerine iletmemize rağmen maalesef bu güne kadar dikkate alınmamıştır. Bir önceki dönemde de bu uyarıları yapmış ve dikkate alınmamış idik. Sonuçta tüm uyarılarımıza rağmen hukuka ve mevzuata aykırı planlar düzenleyen o gün ki idare bir önceki planın iptal edilmesinden sorumludur. Bugün ki yönetimde bu planın iptal edilmesi halinde bundan sorumlu olacaktır.

 

 


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İKTİSADIN ANATOMİSİ ÇIKTIÖnceki Haber

İKTİSADIN ANATOMİSİ ÇIKTI

52 ORDUSPOR SAKATLIKLA BOĞUŞUYORSonraki Haber

52 ORDUSPOR SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar