VAKIF KATILIM
Ordu
DOLAR17.9331
EURO18.4099
ALTIN1039.3
Hüseyin Ağaoğlu

Hüseyin Ağaoğlu

Mail: [email protected]

reader

Al takkeyi ver külahı...

TV 52 inin kapatılmasının ardından ortaya atılan iddialar ve kafamıza takılan sorular...
TV 52 televizyonu; neden kapatıldı?
TV 52 televizyonu; doğru haber yaptığı için mi kapatıldı?
TV 52 televizyonu; yanlı haber yaptığı için mi kapatıldı?
TV 52 televizyonu; yanlı yayınlarına son verdiği için mi kapatıldı?
TV 52 televizyonu; büyük şehir belediyesi başkanıyla ilgili iddiaları gündeme sıklıkla taşıdığı için mi kapatıldı?
TV 52 televizyonu; bu iddiaları gündeme taşıyarak her şeye rağmen kamuoyunun doğru bilgiye ve belgeye ulaşması adına korkusuzca yayın yaptığı için mi kapatıldı?
TV 52 televizyonu; büyük şehir belediyesi ve büyük şehir belediye başkanı hakkındaki ortaya atılan iddiaları sürekli gündeme getirerek, mevzuları en ince ayrıntısına kadar araştırdığı ve elde ettiği bulguları da korkusuzca haber yaptığı için mi kapatıldı?
TV 52 televizyonu; halkın tarafsız ve objektif haber alma özgürlüğünü sonuna kadar muhafaza ettiği için mi kapatıldı?
TV 52 televizyonun Altın ordu belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatılmasının resmiyetteki gerekçesinin nedeni, TV 52 televizyonun yayın binasının çatısındaki eksiklerin kanundaki mevzuata uygun olması mıydı?
TV 52 televizyonu; 25 yıldır aynı binada aynı çatı altında yayın faaliyetini sürdüren bir yayın kuruluşudur ve ordu şehri büyük şehir olalı ve yeni belediye göreve başlayalı birinci dönemini neredeyse tamamlamak üzere...
Bu sebeple, büyükşehir belediyesiyle beraber tüm ilçe belediyeleri de 30 Mart 2018 tarihinde dördüncü çalışma yılını doldurmuş bulunmaktadırlar...
Şimdi soruyorum;
Belediye zabıta ekipleri bu geçen dört yıl içerisinde, TV 52 televizyonunun çatısındaki mevzuata uygun olmayan noksanlıkları neden bu zamana kadar fark etmemiştir.Tv52 televizyonunun Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kapatılmasının altında yatan sebebin, kanalın iddiasına göre, büyükşehir belediyesi ve başkanı hakkında bir süredir yapmış oldukları yayınların etkisinin olduğu yönündeki beyanıdır.
Belediye çalışanları tarafından mevzuata aykırı bulunan durumun başkanın göreve geldiği günden bugüne kadar ki geçen dört yıllık süre içinde, bu yayın kuruluşunun binasıyla dip dibe olmaları göz önüne alındığında, bu ihmalin neticesinde ortaya çıkan bu durumun, belediye çalışanlarının görevlerini bunca yıl laikiyle yapmamış olmalarının bir itirafımıdır?
İddialar doğruysa;
Belediyeye bağlı görevlilerin, bunca yıl fark edemediği mevzuata aykırı bu konuyu öyleyse kim fark etmiştir?
Belediye ekipleri mevzuata aykırı bu durumu tespit ettikten sonra diğer civar binaların çatılarındaki uygunluğun mevzuat dâhilin de olup olmadığını kontrol etmiş midir?
Mevzuat çerçevesin de diğer yapılarında eksiklikleri olup olmadıklarının denetlenip denetlenmedikleriyle ilgili kamuoyuyla paylaşılmak üzere düzenlenmiş bir faaliyet raporu var mıdır?
Bu konuya her iki taraf açısından kamuoyunun vicdanında sağlam bir kanaat oluşturması adına bu soruların ve sorulması gereken birçok sorunun gerçek sorunların ne olduğunun anlaşılması adına son derece önemlidir...

Aksi halde; biri belediye imkânlarının ona verdiği yetkiye, diğeri de TV yayınının hanelere ve kitlelere daha hızlı ulaşmanın verdiği avantajıyla hareket ederek, kendine taraftar toplamaktan ve bu yolla kendilerini savunmaktan ve haklı çıkarmaya çalışmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceklerdir.
Elbette ne olursa olsun! Halkın haber alma hürriyeti bu tür anti demokratik uygulamalarla engellenemez, engellenmemelidir.
Böyle bir durumda her birey haber alma özgürlüğüne vurulmuş bu prangaya karşı demokratik yolla tepkisini koymalıdır.
Bu yapılmak istenen anti demokratik uygulamanın gerçek demokratik yönetimlerde karşılığı yoktur... Halktan alınan oylarla kazanılan makamlardan elde edilen yetkilerin, yine halkın her türlü haber alma imkânını ortadan kaldıracak şekilde orantısız bir güçle kullanılmaya çalışılması son derece tehlikeli bir durumdur.
Elbette bir yayın organı, ekonomik olarak düştüğü dar boğazdan çıkmak adına daimi çalıştığı ya da hizmet verdiği kurum ve kuruluşlardan yardım talep etmesi, ya da verdiği hizmetin karşılığında işin ücret olarak tam karşılığını istemesi neticesinde asla mağdur edilmemeli gereken destek haberin devamlığı adına verilmelidir.
Elbette yayın kuruluşu ne kadar yerel yayında yapsa, siyasetin ve siyasi partilerin eksenine girmemeli onların bir kısmıyla yakın ya da bir kısmıyla uzak ilişkiler için de, yanlı davranarak onları övücü ve kamuoyunun kanaatini etkileyecek yorum ve yayınlardan abartılı methiyelerden ya da yergilerden uzak durmalıdır.
Görüyorum ve gözlemliyorum ki TV 52 yayın kuruluşu kaleme aldığı ve TV de sürekli olarak yayınladığı yazı içeriğinde siyasi mesaj ihtiva eden beyanlar, yanlı ve taraf gözeten ifadelerle, yine aynı siyasi partinin daha yetki makamlarından bu konuda yardım istemekte hukuk yolu açık olduğu halde ilgili belediye başkanından bu yolla şikâyetçi olmakta, bu siyasi mücadelenin bir tarafı olduğunu da beyanında açıkça ifade etmektedir...
Bu durumun, ilgili basın kuruluşu açısından kamu vicdanında karşılığı yoktur...
Basın; mevcudiyeti gereği, halkın tüm kesimlerinin görüşlerini gözetir mahiyette tarafsız ve objektif yayın yapma hakkını sonuna kadar korumalı ve muhafaza etmelidir... Bu doğrultuda, yaptığı haberlerden dolayı gördüğü baskı karşısında başvuracağı  tek mercii hukuk olmalıdır.
Aksi halde; yağmurdan hızla kaçmaya çalışma çabası farkında olmadan doluya tutulmaya sebep olabilir.
Benden söylemesi...

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar