Ordu
DOLAR13.4441
EURO15.2765
ALTIN765.56
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Mail: [email protected]

ARAPLAR VE TÜRK KATLİAMI

Tarihi egemenler yazıyor. Türklerin 675 ile 750 yılları arasındaki tarihi, kapalı kutu gibidir. İslam tarihçileri bu kutuyu asla açmazlar. Çünkü Türk Tarihinin en acı hatıraları, bu dönemde yaşanmıştır.

 

Araplar İranı feth ettikten sonra Horasan Kapısı açıldı. Horasan'dan itibaren Asya'ya doğru Türk yurdu idi. M.Ö.645 yılında yapılan İran-Türk savaşında, Türk Kraliçesi Tomris Hatun İran Şahını yenmiş ve "seni kana doyuracaği" diyerek kafasını kan dolu bir torba ile İrana göndermişti. Iranlılar bu savaştan sonra Doğu Asya'ya sefer düzenlemediler.

 

Göreceli sulh içerisinde yaşayan Türkler, Buhara, Semerkant gibi şehirlerde, egemen Site Devletleri şeklinde siyasi yapılanma içerisinde idiler. İpek yolu üzerindeki Türk şehirleri, Çin ile ticaret yapıyordu. Demircilik, deri, kağıt ve dokuma sanayinde uzmanlaşmışlardı. Türkler ticaret ve sanayi sayesinde zenginlik ve refah içerisinde yaşıyordu. Zenginlik ile Türk adı özdeş sayılıyordu.

 

İslamı yayma adına Araplar önce İrani talan ettiler. Doğu'nun zenginliğini fark eden yağmacı Araplar, ikinci aşamada Türkleri hedef aldılar. İslamı yayma adı altında Türk Yurtlarını 75 yıl süreyle yağmaladılar. Zenginliklerini arabistana taşıdılar. Türk gençlerini esir pazarında sattılar, Kadınları cariye olarak kullandılar.

 

Kuteybe adlı Emevilerin Horasan Valisi "Türk kafası getirene 100 dirhem altın" vaat ediyordu. Araplar obaları basıyor, çoluk-çocuk demeden Türklerin kafasını kesiyor ve Kutaybe'ye taşıyordu. Araplar Türk kafası kesmekten yorulmuşlardı. İdama başladılar. 24 fersah (yaklaşık bir km.) yol boyunca Türkleri ağaçlara astılar. Amaç Türklerin gözünü korkutmak idi.Katledilen Türk sayısının yüz binleri aştığı kayıtlarda mevcut.

 

Tüm katliam ve göz korkutmalarına rağmen Türkler Müslüman olmadı. Tengri bizi korumuyor diyerek isyan ettiler ve başka dinlere geçtiler.

 

-740 yılında Uygur Turkleri Mani Dinini devlet dini olarak tanıdı. Bir kısım Uygur Budist oldu. Halen Yakutya Türkleri Budisttir.

 

-760 yılında Hazar Türkleri Yahudiliği Din olarak seçti. Hazar Devleti Azarbaycan'dan Bulgaristana kadar olan Karadenizin Kuzeyindeki topraklarda 400 yıl egemen oldu ve ünlü Hazar Sulhünü insanlığa yaşattı. Aşkenaz ve Karaim Yahudileri Hazar Türklerine dayanıyor.

 

-Peçenek Türkleri Bizansa asker yazılıyordu. Önce Hrıstiyan yapılan bu askerlerin, sur içine girmesine izin verilmiyordu. İkinci sınıf insan muamelesine tabi tutulduğu için tam olarak Hrıstiyan olmuyorlardı. Arapların 700 lü yıllardaki Türk katliamı üzerine kesin olarak Hıristiyanlığı seçtikleri anlaşılıyor. Cumhuriyet ise Anadolu'da yaşayan bir milyona yakın Hrıstiyan Peçenek Türkünü, Ortodoks Rum diyerek Yunansitana sürdü.

 

-Abbasilerin 750 yılında iktidara gelmesi ile Türk-Arap ilişkielri yumuşadı. 751 yılındaki Talas Savaşında, Araplar Türklere yardım ettiler. Ancak Türkler Islamiyeti din olarak seçmediler. Zira İslamiyet adına yapılan katliamlar tazeliğini koruyordu.

 

İslam taihçilerinin dediği gibi "Türkler Islamiyeti gönüllü olarak" seçmediler. Türklerin Müslüman olması önemli bir siyasi olaya dayanıyor.

 

924 yılında Karahanlı Devletinde iç karışıklık vardı.Satuk Buğra amcasına isyan etmiş ve bu isyan sırasında İranlı Samaniler ona yardımda bulunmuştu. Satuk Buğra iktidar olunca, İranlıların etkisiyle Müslümanlığı Devlet Dini olarak seçti. Türkler Islamiyeti Iranlılardan öğrendi. Türk tipi Islamiyet ortaya çıktı.

 

İslamiyet Dünyaya geldikten 312 yıl sonra, Satuk Buğra Hanın etkisiyle, Türkler Müslüman olmaya başladılar. Türklerde önemli bir gelenek vardır. Baştaki Kağan ne diyor ise ona uyulur. Bu gelenek halen devam ediyor.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar