Ordu
DOLAR16.3256
EURO17.4535
ALTIN971.56
Gökhan ŞAHİN

Gökhan ŞAHİN

Mail: [email protected]

reader

 ‘BİZ BİZE YETERİZ  TÜRKİYE’ KAMPANYASINDA VERGİ AVANTAJI

Ulusal birlik, beraberliğin ve kenetlenmenin önünü açmak adına Cumhurbaşkanlığımızca başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yapılan bağışlarda vergi avantajından bahsetmek istiyorum.

 Kampanyaya makbuz (dekont) karşılığı yapılan ayni (eşya ve mal )ve nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebiliyor (KVK. Mad. 10/e, GVK Mad. 89/10).Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına bankalarda açılan söz konusu hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı,beyanname üzerinde ayrıca gösterilerek şirketlerin kurum kazancından, gelir vergisi mükelleflerinin de beyan ettikleri gelirden indirilebilecek.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kazanç (Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahı)  bulunması halinde beyannamede gösterilen kazançtan yapılan bağışın indirileceğidir.

Bağış indirimi, beyan edilecek gelir veya kurum kazancı ile sınırlı bir şekilde yapılabildiği için, beyan edilecek gelir  veya  kurum  kazancı  yoksa  veya  yeterli  değilse  indirimden  kısmen  veya  tamamen yararlanılmaz. Yararlanılamayan kısmın ertesi yıla devri, mümkün değildir. Buna göre, 2020 yılı içinde yapılan bağışlar, 2021 Mart ve Nisan aylarında verilmesi gereken 2020 yılına ait gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde dikkate alınabilecektir.

Ayrıca, Valiliklerin, belediyelerin, vakıf ve derneklerin başlatacağı kampanyalara veya kampanyasız olmak üzere yapılacak bağış ve yardımlar için beyan edilen gelir/kurum kazancının %5 ile sınırlı (kalkınmada öncelikli ilimiz ORDU için %10) indirim imkanı tanınmışken; Cumhurbaşkanlığının başlatmış olduğu “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yapılacak bağış ve yardımlarda ise mükellefler için oran sınırlaması olmaksızın kazanç bulunması halinde TAMAMI beyannamede indirilebilme imkanı tanınmıştır.

Bu anlattıklarımıza bir örnek verecek olursak;

UMUT A.Ş.’nin 2020 yılı Kurumlar Vergisi Matrahı:10.000.000TL’dir.Ödeyeceği Kurumlar vergisi (%22) 2.200.00TL’dir. Kampanyaya yaptığı bağış tutarı ise 2.000.000TL ‘dir. Bu takdirde UMUT A.Ş.’nin Kurumlar Vergisi Matrahı 10.000.000-2.000.000=8.000.000TL olacaktır. Kampanya sonucu UMUT A.Ş.’nin ödeyeceği kurumlar vergisi 8.000.000x%22 =1.760.000TL olup, Umut A.Ş. ‘nin bağış nedeni ile elde ettiği vergi avantajı 2.000.000x%22=440.000TL’dir. Kısacası, yapılan kazancın olması halinde yapılan bağış tutarının kurumlarda % 22’si, Gelir vergisinde de %1 5 den başlayan  gelir vergisi dilimi oranında Vergi mükelleflerine net ödenecek vergide avantaj sağlamaktadır. Saygılarımla. Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Gökhan ŞAHİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar