Ordu
DOLAR13.4113
EURO15.25
ALTIN766.32
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Mail: [email protected]

BÖLÜŞÜM VE SOSYAL DEMOKRAT

Ekonomide bölüşüm, üretim yapılırken gerçekleşir. Üretime katılan toprak sahibi rant, Emek ücret, Sermaye faiz alır. Maliyetin üzerindeki satış farkı Müteşebbise kar olarak kalır.
Üretimde her faktör verimine bağlı olarak payını alıyor. Burada marjinal verim teorisi devreye giriyor. Emek açısından tarifi kısaca şöyledir. En son üretime katılan işçinin, üretimde yarattığı verim, ücreti tayin ediyor. Veriminden daha yüksek ücret verildiği takdirde, maliyet enflasyonu ortaya çıkıyor.
Sosyal Demokratlar, ekonominin tayin ettiği "bölüşümü" kabul etmiyor. Çalışanın, üretimden daha çok pay almasını istiyor. Bu amaçla, işçi sendikaları harekete geçiyor. Grev tehdidi başlıyor.  Ancak, yüksek ücretin maliyete girmesi, yüksek fiyat  olarak piyasaya yansıyor.
Sosyal demokratların ve sendikaların zoru ile İşçi ücretlerinin yükselmesi "ekonomide üretim fonksiyonunu" değiştirdi. İşçi yerine kullanılacak makine ve teknolojinin devreye girmesine neden oldu. Üretimde "robotlar" kullanılıyor. Şimdi sorun, robotların boşa çıkardığı çalışanlara iş bulmaktan kaynaklanıyor.
Sosyal Demokratların ikinci amacı, gelir bölüşümündeki adaletsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Bu amaca yönelik siyasi girişimler bir asırdan beri devam ediyor. Tam anlamda "gelir bölüşümünde eşitliğe" ulaşılamadı. Buna rağmen, asgari ücret uygulaması ile emeğin sömürülmesinin önüne geçildi.
Gelir bölüşümünde eşitliğe ulaşan, İsveç gibi ülkelerde ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Gelir eşit bölüşüldüğü zaman, ekonomik büyüme düşüyor. Eşit bölüşüm nedeniyle artan tüketim yüzünden tasarruflar azalıyor. Azalan tasarruf nedeniyle yatırımlar finanse edilemiyor. Daha az yatırım, daha düşük büyüme olarak sonuç veriyor.
En hızlı ekonomik  büyüme Çin'de gerçekleşti. Çin'de sosyal güvenlik sistemi olmadığı için, çalışanlar gelirinin yüzde 50 ye yakınını tasarruf ediyor. Artan tasarruf sermaye birikimine kaynak oluşturuyor. Ekonomi hızlı büyüme sürecine giriyor.
Eşitsiz bölüşüm ile ekonomik büyüme arasındaki doğrusal matematik fonksiyon karşısında, sosyal demokratlar  "ne yapacaklarını" bilemiyor.
Sosyal Demokratlar, ekonomik büyümden ücretli kesimin istifade edemediğini gördü. Ekonomi büyürken yaratılan katma değerden ücretli kesim adına pay istiyor. Zira,  ekonomik büyümenin getirdiği katma değeri, Müteşebbis ve  vasıtalı vergiler ile Devlet anında pay ediyor.
Sosyal Demokratlar, Devletin devreye girmesini ve büyümeden elde ettiği ilave payın sabit gelirli ve geliri olmayan kesime dağıtılmasını talep  ediyor. Bu talep nedeniyle "Sosyal Devlet" anlayışı ortaya çıktı. AB ülkelerinde Sosyal Devlet ilkeleri uygulanıyor. Ancak, ABD'de klasik bölüşüm anlayışından vazgeçilmedi.
Bölüşümden daha yüksek pay alınabilmesi için bölünenin çok olması gerekiyor. Bölünen üretim olduğuna göre, öncelikle üretimin
artırılması gerekiyor.  Sosyal demokratlar üretim ile ilgilenmiyor. Üretimin yapılacağını veri kabul ediyor.
Katma değerli üretimin düşük olduğu ülkelerde "sosyal demokrat anlayış" kabul görmüyor.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar