Ordu
DOLAR13.6671
EURO15.5224
ALTIN784.35
Uğur Yavuz

Uğur Yavuz

Mail: [email protected]

Çalışanın Mesleğini Gizleyene Ceza

SGK’nın en önemli sorunlarının başında kayıtdışı istihdam geliyor. Kayıtdışı istihdam sadece işçinin bildirilmemesi şeklinde olmuyor. Aynı zamanda işçinin SGK’ya bildirilmesi ile birlikte çalışma gün sayıları ve/veya ücretlerinin SGK’ya gerçeğe aykırı bir şekilde eksik bildirilmesi hallerinde de sözkonusu oluyor. Kayıtdışı çalışma türlerinden, ücretlerin eksik bildirilmesi SGK açısından halen büyük sorun. Bu kayıtdışılık türünde daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gerçek ücretler gizlenerek daha düşük ücretlerin SGK ve Maliye’ye bildirilmesi söz konusu. Bu durumda gerçek ücretin ortaya çıkarılması hem SGK primi ile vergi kaçağının önlenmesi hem de çalışana ödenecek iş göremezlik/işsizlik ödenekleri ve emeklilik aylıklarının miktarı açısından büyük önem taşıyor.

SGK müfettişleri de yaptıkları sektörel bazda asgari işçilik teftişlerinde sektörün ve işyerinin özelikleri, kapasite raporları, işçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş ve emsal işyeri ve işçilere göre ödenen ücretler gibi hususları göz önünde bulundurarak, gerçek ücretleri saptayıp geriye dönük fark matrahı tespit ediyor.

Ücretler ile ilgili bu kayıtdışılığın önüne geçilmesi amacıyla meslek kodu uygulamasına geçildi. Bu uygulama ile bir işyerinde öğretmenin öğretmen, muhasebecinin muhasebeci, avukatın avukat olarak çalıştığı meslek kodundan tespit edilebiliyor ve meslek ücret ilişkisi kurulabiliyor.  Buna göre işverenler çalıştırdıkları işçileri, iş yerlerinde fiilen hangi işi yapıyorlarsa o işe uygun meslek kodlarını ve adını SGK’ya gerek ilk işe alımlarında sigortalı işe giriş bildirgesinde gerekse her ay Kurum’a gönderdikleri prim belgelerinde yazmaları gerekiyor.

Meslek kodunun amacı SGK müfettiş ve denetmenlerinin denetime gittiklerinde bu bilgileri kullanarak denetimi gerçekleştirmesi, yüksek ücret aldığı bilinen kalifiye meslek gruplarında çalışanların ücretlerini de kontrol ederek eksik bildirimin bertaraf edilmesidir. İşveren genelde meslek kodunu çalışanın diploması veya sertifikasına göre yazıyor. SGK’nın istediği, işçinin diplomasına göre değil işyerinde fiilen hangi işi yapıyorsa buna uygun olan kodun yazılması.

Çalışanların meslek adlarının ve kodlarının gerçeğe uygun olarak bildirmeyenler ya da sonradan meydana gelen değişiklikleri bildirmeyenlere 1 Temmuz 2019’dan itibaren idari para cezası uygulanacak. Her ay verilen SGK prim belgelerinde sigortalıların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren işverenlere her bir işçi için 255.84 TL idari para cezası uygulanacak. Ceza bu miktarla sınırlı değil. Ücreti eksik göstermek maksadıyla örneğin muhasebeci, mühendis, doktor, müdür, mimar ve avukat gibi vasıflı çalışanları sıradan vasıfsız işçiler gibi meslek kodu ile bildiren işverenlere eksik ücret bildirdikleri her ay için prim belgelerine bağlı olarak 5.116,80 TL tutarında idari para cezası uygulanacak.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar