VAKIF KATILIM
Ordu
DOLAR18.095
EURO18.1977
ALTIN1015.3
Gökhan ŞAHİN

Gökhan ŞAHİN

Mail: [email protected]

reader

E-FATURA, E-DEFTER, E-ARŞİV, E-İRSALİYE KURASINDA VARMISINIZ?

Faturaların, Defterlerin, İrsaliyenin, Gider pusulasının ve Serbest Meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlandı. Tebliğe kabaca göz atacak olursak; - 2018 hesap dönemi brüt satış hâsılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1.1.2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hâsılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren E-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

-Tebliğin yayım tarihi19/10/2019 itibarıyla E-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar, E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte E-Fatura uygulamasına dâhil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle takip eden hesap dönemi başı itibariyle E-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

-E-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları E- Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

-E-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce, 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi,vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde E-Arşiv Fatura düzenlemek zorunludur.

-Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını E-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.

-Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1.1.2020 tarihinden itibaren E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile E-Defter uygulamalarına dâhil olmak zorundadırlar.

-Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.

-Akaryakıt istasyonları dâhil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.

-Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde E- İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

-Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.

-E-Fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kâğıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda E- Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri zorunludur.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar