Ordu
DOLAR16.3839
EURO17.502
ALTIN975.22
Savaş Baş

Savaş Baş

Mail: [email protected]

reader

EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ

Emekli Sandığı İştirakçilerinden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan veya yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) 5434 sayılı kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.

Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan halkları düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırırlar. Bu hükümler dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.

Aylık alan dul eş ile ana ve kız ile erkek çocukların evlenmesi durumunda (harp malulleriyle evlenen kadınla hariç),Aylık alan ana ve babanın muhtaç durumundan çıkması nedeniyle, (18) yaşını, ortaöğretimde ise(20) yaşını, yükseköğrenim yapmakta ise (25) yaşını geçmemek üzere bu öğrenimini bitiren erkek çocukların, Aylıkları bu durumlarının kati olarak belirtildiği tarihleri takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bunların 5434 sayılı kanun uyarınca yeniden aylığa müstahak olmaları şartıyla aylıkları tekrar bağlanır.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar