Ordu
DOLAR12.6933
EURO14.3615
ALTIN733.07
Uğur Yavuz

Uğur Yavuz

Mail: [email protected]

Emeklilere Bina Vergisi Yok

Mayıs ayı, emlâk vergisinin ilk taksitinin ödenmesine ilişkin son aydır. Konu Emlâk Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş ve Bakanlar Kurulu'na “gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranını sıfıra kadar indirme yetkisi verilmiştir. Kanunda ayrıca bu hükmün, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu olanaktan sadece Türk kanunlarına göre kurulmuş sosyal güvenlik kurumundan aylık alanlar yararlanabilirler. Bu aylık emekli aylığı olabileceği gibi vefat etmiş baba, eş gibi kimseler dolayısıyla kendisine ölüm aylığı şeklinde de olabilir. Yabancı ülkelerin sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alanlar bu olanaktan yararlanamazlar. Bu olanaktan yararlanabilmek için “gelirin münhasıran sosyal güvenlik aylığından ibaret” olması gerekmektedir. Başkaca geliri olanlar bu olanaktan yararlanamazlar. Örneğin emekli olup da ticari veya serbest meslek faaliyeti ile uğraşarak gelir elde edenler, kira geliri olanlar, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek ücretli çalışmaya devam edenler bu olanaktan yararlanamazlar. Buradaki gelirin sadece “sosyal güvenlik aylığından ibaret” olması koşulunun sınırları önemlidir. Bu sınırı, gelir vergisi konusuna giren gelir şeklinde çizmek yerinde olur. Örneğin dul bir emeklinin boşandığı eşinden aldığı nafaka, bana göre bu olanaktan yararlanma koşullarını ihlal etmez. Bu olanaktan yararlanacakların söz konusu tek meskende bizzat oturmaları gerekmemektedir. Örneğin Ordu’daki meskenini oğluna bedelsiz tahsis edip kendisi kızının Ünye’deki dairesinde oturan veya kendisi kirada oturan emekli kişi de bu olanaktan yararlanabilir. Ancak kendi meskenini kiraya verip, kendisi de kirada oturan bir emeklinin bana göre kira geliri bulunduğundan bu olanaktan yararlanamaması gerekir. Ancak Maliye Bakanlığı 38 sayılı Emlâk Vergisi Genel Tebliği'nde “sahibi olduğu konutu tek meskeni kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.” açıklamasını yapmıştır. Emeklilerin tek meskene hisseli olarak sahip olmaları durumunda da, bu sıfır oranlı vergi olanağından kendi hisseleri için yararlanmaları mümkündür. Ancak burada meskenin tamamının büyüklüğünün 200 m² sınırını aşmaması gerekmektedir. Sıfır oran olanağından sadece kat mülkiyeti tesis edilmiş binalar için değil, kat irtifakı tapulu binalar için de yararlanıla bilinir. Bu olanaktan yararlanmak için ilgili Belediye’ye basılı örnekleri belediyelerde bulunan matbu bir taahhütname verilmesi gerekli ve yeterlidir. Bu taahhütnameyi vermiş olanların, tekrar vermelerine gerek yoktur. Koşulların kaybedilmesi halinde, örneğin yeni bir mesken edinme veya yeniden çalışma yahut sınırı aşan menkul sermaye iradı elde etme vb. hallerde, koşulların yitirildiği yıl durumun bir dilekçe ile belediyeye bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimi izleyen yıldan itibaren Belediye normal vergi oranına göre vergi tahakkuk ettirecektir.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar