Ordu
DOLAR19.0882
EURO20.5915
ALTIN1212.4
Zati ÜRER

Zati ÜRER

Mail: [email protected]

HALKLA BİLİMSEL KALKINMA                 

Muhalefet ittifakı, bu sistem halka dayandırılamazmış gibi parlementer sisteme geri dönmek istiyor. Güçlendirilmiş eklediler bize sıkıntılar getirmiş eski sisteme. Şaşılası değil mi? Yakın geçmişte yoktular, toplama yapmayı da unuttular sanki. İki seçimde de üstün gelseler bile geri götürecek otobüs dolmuyor ki! Dönüş biletini kim kesecek? Yoksa karşı ittifak vekilleri de mi binecek o otobüse?

İktidar ise muhalefete millet itibar etmez rehaveti içinde. Sanıyor ki 11 milyon üyem sahaya iner eskisi gibi de geçim diye kıvranan kitleleri ikna eder yine. Davam garip gureba hakkı diyen birçok hasbî üyenin, donuk bakışlarla suskun önüne baktığını göremiyor. Kayrılan ve nemalananlarla aynı duygu ve görüş içinde olmadıkları her hallerinden belli. Ancak fark edilmiyor. Hani tepeden kibrit kutusu gibi görünür ya ev! Kayrılamayıp geçim derdi çekince ne yapsın üye sessizce yutkunan çoğunluğa karışmaktan başka? 2015 ilk seçiminde tepeden listeye girenlere tavırla çoğunluğu kaybettiren muhalif seçmen miydi? İstikrar bozulur korkusu salmasa Gar bombası, sonraki Kasım sonucu % 49,5 olur muydu? Halk uyandı, kendi seçtiğini istiyor Meclisinde. Sorun bu, sistem mistem değil.

 Allah’ımın insanlığa bağışı bilim olmalı en büyük güç! Bu gücü rehber alarak iktidar mührünün sahibi millet iradesine kim ışık tutacak? Başta bilim insanları olmak üzere tüm ülke aydınlarına şu halkla bilimsel kalkınma yoluna çıkış taslağını öneriyorum:  Halk STK’larıyla örgütlü, dertler buralara yanılıyor. Ülkenin ilçeleri yakınlıklarına göre dörder-beşer gruplanıp 200 seçim yöresine ayrılmalı. Her yörenin oda, dernek sendikalarının (STK) oluşturduğu genel kurullarına halkın temsilciliğine aday adayları sunumlarla kendilerini tanıtmalı. Tanıtım süreci sonunda genel kurul oy sıralaması yapılmalı ve nüfusa göre gerekli sayıda temsilci seçilmeli. Herhangi bir odağın etkisine kapılması mümkün mü böyle bir çoğunluk iradesinin; hangi biri, hangi menfaatlerle bağımlı hale getirilebilir? Halk temsilcilerine aydınlarının ulaşma girişimini bekliyor millet. Diyor ki önce 200 yöreyi tanıyıp aydınlanın da ona göre aydınlatın. Yani 200 yöredeki temsilcileriyle el ele Halkla Bilimsel Kalkınma Platfomu kurun.Belge ve tanıklarım var. Son 6 yıldaki arama, sorma, dinleme, istişare sürecim; kararsız denilen kitlenin şu kanaatini gösterdi: Aydın, halkla bütünleşmeli artık!   

Halk çoğunluğunun oy iradesiyle 200 yöreden seçilen halk temsilcileri, 10.Yıl Nutku’nda milletimize gösterilen millî ülkü için toplansınlar. Yine aynı Nutuk’tan öğrendiğimiz Atatürk’ün bahtiyarlık nedeni kendi sesinden dinlensin. Sesteki millet itimadını sarsacak isabetsizlik ve millî ülkü sözlerinin anlamına göre yemin metni düzenlensin. Metinde yönetim isabetsizliklerimin millet itimadını sarsması halinde çekileceğim sözü mutlaka olsun. Cumhurbaşkanı aday adaylarının sunum ve yeminlerini, temsilciler belirlenecek bir sıralamaya göre dinlesinler. Süreç sonunda gizli oylamayla Platformun cumhurbaşkanı adayı belirlensin. Platform mensuplarının aralarında belirledikleri genel işlevlerine uygun adlandırılmış şu Bakanlar da kendilerini temsilcilere tanıtsınlar:

1.Halk ve STK mensuplarıyla sürekli iletişim halindeki Cb.Yardımcısı:Her talep ve randevuya cevap vermeye mecbur, kurul ve kadroları en çok olması gereken bu makama platformun iletişim uzmanının gelmesi gerekir. Halk nabzını sürekli ölçmelidir.                 

2.Yasama ve yargı ile iletişim Cb. Yardımcısı: TBMM ve bağımsız yargıyla Cb. arasında koordinatördür. Uzman kurulları olmalıdır.

3.Bakanlıklarla İlişkiler Cb. Yardımcısı: Bakanlıkların birbiriyle ve Cb. ile uyumlu çalışmasını sağlayan yönetim bilimi uzmanıdır. 

4.Ekonomi ve Malî İşler Bakanlığı: Platformun kendini kanıtlamış ekonomisti üstlenmeli, kurulları da alan uzmanlı olmalıdır.

5.Çevre, Gıda, Sağlık Koruma Bakanlığı: Çevre ve gıda sağlıkla ilgili olduğundan hastalıkları önleme uzmanlarından oluşmalıdır.    

6.Hasta ve Hastane Hizmetleri Bakanlığı: Önce sağlık diyen Platformun uzman hekimce yönetilecek geniş kadrolu Bakanlığıdır.    

7.Millî Kültür,Teknoloji, İş Odaklı Eğitim B.lığı: Adı gibi yeni sistemi yapılandıracak temayüz etmiş eğitimciyle yönetilmelidir.    

8.Millî Güvenlik ve Savunma Bakanlığı: Platformun asker kökenli veya güvenlik uzmanlığı eğitimli üyesinin yönetmesi gerekir.       

9.Millî Dış Politika Bakanlığı: Ana politikası İslamafobiye karşı tasavvuf temelli sürekli sevgi, dostluk, hoşgörü, dünya huzurudur.   

10.İç Yönetim ve Sosyal Düzen Bakanlığı: Liyakata dayalı yönetimi ve iç güvenlik önlemli sosyal düzeni kurup koruyabilmelidir.

11.Köy-Kent Planlama ve Emlak Bakanlığı: Doğayla uyumlu mimariyle köy ve kentleri dönüştürüp emlak işlerini düzenlemelidir.

12.Doğa ve Tarım İşleri Bakanlığı: Doğa dengesini koruyucu önlemler almalı, tarım-hayvan üretimini ve çiftçiliği geliştirebilmelidir.

13.Enerji Bakanlığı: Güneş, su, yel… tüm yer altı-üstü değerlerinin sunduğu enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırabilmelidir. 

14.Ulaşım Bakanlığı: Tüm iş hayatının yük ulaşımını demir, deniz ve hava yollarına aktarıp karayollarının yükünü hafifletebilmelidir. 

15.Bilişim, İletişim ve Medya Bakanlığı: Çağın tüm bilişim-iletişim-medya gücünü şerlerden arındırıp millet yararına sunabilmelidir.

16.Piyasa Takip ve Ticaret Bakanlığı:Üretim-komisyonculuk-nakliye-ödeme-gümrük…gibi tüm ticarî hayatı kayıt altına alabilmelidir. 

17.Trafik Eğitim ve Takip Bakanlığı: Çok yönlü trafik eğitim ve teknolojik takip sistemiyle terörden çok can kaybımızı önlemelidir.

18.Sosyal Haklar ve Kurumlar Bakanlığı: Halkın özlük ve geçim haklarını, gereken yeni kurumlarla artırıp güvenceye alabilmelidir.

19.Turizm ve Kültürel Tanıtım Bakanlığı: Bizimle tarihî Anadolu kültürlerini iç içe tanıtıp ilgi çekici Türkiye referansı sunabilmelidir.   

20.Afet Önlem ve Destek Bakanlığı: Başta deprem tüm afetler için bilimsel gerçeklere uygun önlem ve destek hizmetlerini yürütür.

21.Bağımsız Yargıya Destek Bakanlığı: Millet adına kararlar veren yürütme ve yasamadan bağımsız yargı taleplerini koordine eder.

22.Aile ve Sosyal Destek Bakanlığı: Hayatımızın temeli ailelerimizin huzurlu yaşama eğitimiyle sosyal yardım hizmetlerini yürütür.

23.Gençlik ve Spor Etkinlikleri Bakanlığı: Gençliğin ruh ve beden sağlığı için kültür, sanat, iletişim ve spor etkinlikleri üretir, yapar. 

Halkla Bilimsel Kalkınma Platformu bu kuruluyla 50+1 ile yürütme seçilebilirse gerçek demokrasiye geçebilme yolu açılmış olur. Halk oyunun belirlediği yasama ve yürütme ardından yargı mensuplarının gizli oyuyla seçilmiş aday adayları da cumhurbaşkanı ve yasama ile 81 ilin telefon numaralarından noter kuralarıyla belirlenen 81 jüri üyesi huzurunda sunum yaparlar. Tüm katılımcıların gizli oylarıyla millet adına kararlar verecek adlî, idarî, malî yargı mensuplarından sorumlu Bağımsız Yargı Kurulu seçilir. 1. güç millet çoğunluğu, 2. 200 yöreden çoğunluk iradesinin seçitiği yasama, 3. Bağımsız yargı, 4. Yürütme, 5.Bağımsız Medya Kurulu (BAĞMEK) olur. İktidar olunursa BAĞMEK de mensuplarıyla istişareler sonunda oluşturulur. Sistemin ayrıntılı işlevleri de bir sonraki yazımda.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar