Ordu
DOLAR9.4831
EURO11.0103
ALTIN545.64
Gökhan ŞAHİN

Gökhan ŞAHİN

Mail: [email protected]

İŞÇİ  ÇIKARTMA’ YA YASAK, ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANA 39,24TL MAAŞ DESTEĞİ GELDİ

7244 sayılı kanun 17/04/2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanunun işçi işveren boyutundaki bazı değişikliklerine ana başlıklarla  göz atacak olursak;

İşsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39,24 TL, aylık 1.177,2 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

− 17/4/2020 tarihi itibariyle iş akdi devam etmekte olup, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmış olan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler, (17/4/2020 tarihinden önce ücretsiz izne ayrılmış olanlar bu hükümden yararlanamayacaktır.)

−  15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla nakdi ücret desteğinden yararlanacaklardır.

Kısa çalışma ödeneği için başvuranlar İŞKURUN DÖNÜŞÜNÜ beklemeden müracaat  formlarını verip ödenek alabilecekler.

-Kanunun 8 inci maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 25 inci madde ile yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir.
Düzenleme 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde 17/04/2020 yürürlüğe girecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler,yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Üç ay süre ile işten çıkarma yasaklanmaktadır.(17/04(2020-17/07/2020)
-Kanunun 9 uncu maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca ;Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (17/04/2020-17/07/2020) üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. İşveren tarafından İşçi çıkartılamayacak. Tabiki her zaman işçi kendi rızası ile iş sözleşmesini tek taraflı olarak İSTİFA yolu ile feshedebilir.
 

 

 

İşveren Tek Taraflı olarak 17/04/2020-17/07/2020 sürelinde işçiyi ücretsiz izne ayırabilir.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 17/04/2020 üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.
Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
Madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.
Saygılarımla…   Gökhan ŞAHİN  Mali Müşavir –Bağımsız Denetçi

 

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar