Ordu
DOLAR15.9513
EURO16.9098
ALTIN945.20
Gökhan ŞAHİN

Gökhan ŞAHİN

Mail: [email protected]

reader

KAPI ÇALDI, KİM O?  BAĞIMSIZ DENETİM

‘Neden Bağımsız Denetim’ başlığı ile bu konuyu yıllar önce bu köşede siz değerli okurlarımla paylaşmış idim. Bu hafta içerisinde iş dünyasından tarafıma yapılan bildirimler sebebi ile Bağımsız denetimi bir kez daha kaleme alma ihtiyacı hissettim.

 

Firmalar için FON bulma aşamasında  Bağımsız Denetim artık kaçınılmaz hale geldi. BDDK  Bazel II kuralları gereği bugün için 100.000.000TL toplam (Tüm Bankalar) Kredi kullanım talebi olan şirketlerden BAĞIMSIZ DENETİM raporunu zorunlu tutmaya başlamıştır. Bu tutar her geçen gün azalarak kısa bir zamanda ciddi sayıda Firmaların Bağımsız Denetim raporu yazdırmak zorunda kalacakları aşikardır. Aksi halde firmalar fon bulamayıp batma tehlikesi ile karşılaşacaklardır.

 

Bankalar, Firmalara Bağımsız Denetim raporu mecburiyeti getirerek, Firmaların Bilançolarının ve diğer Finansal Tablolarının GERÇEĞE uygun ve DOĞRUYU yansıtan tablolar olduğuna kanaat getirmektedirler… Bağımsız Denetim Raporu OLUMLU olan Firma sağlam, güvenilir firma olup kredi kullanımında tercih edileceklerdir.

 

Bu gerçeği görüp bir an evvel firmaların güvenilir, şeffaf, mevzuata uygun bir mali yapı kurarak muhasebe sistemlerini yeniden dizayn etmeleri gerekmektedir.

 

Peki nedir bu bağımsız denetim;

 

Şirketlerin, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen bütün bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinde denetlenerek değerlendirilmesi ve rapora bağlanmasıdır.

 

Bağımsız denetim amaçları nelerdir?

 

Finansal tablolardaki bağımsız denetimi; finansal tabloların, finansal raporlama standartları doğrultusunda işletmenin finansal durumunu ve faaliyetlerinin sonucunu bütün önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir şekilde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlar.

Neden Bağımsız Denetim?

 

Kanunlar ve yönetmelikler standart işletmelere bağımsız denetimi dayatmazlar.

Ancak günümüz işletmeleri için bağımsız denetim vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şeffaf, anlaşılır ve açık bilgiye ulaşılması için bağımsız denetimden yararlanılmalıdır. Şirket yönetimi, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler (BANKALAR) ve yatırımcılar ile ilgili güvenilir bilgi alınabilmesi için bağımsız denetimden yararlanabilmektedir.

Bağımsız denetim, denetlenen firma, kamu ve devlete avantaj sağlar. Yönetime doğru veri akışını sağlayan bağımsız denetim, mali tablolar ile ilgili tahmin ve analiz yapılmasına da imkân tanımaktadır. Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösteren bağımsız denetim, işletme yönetimi ve çalışanların yanlış bilgiler sunmasının önüne geçmesini sağlar.

Kimler Bağımsız Denetime Tabidir?

İlgili yönetmelikteki I ve  II sayılı özel pozisyondakiler hariç ,

Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler için eşik değerler; (GENEL ÖLÇÜTLER)

a)Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.

b)Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.

c)Çalışan sayısı 175 kişi

Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte yukarıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde izleyen hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.

Bu kapsamda, kriterleri taşıyan şirketlerin (2020,2021 yıllarında ) 2022 yılı içinde yapılacak 2021 yılı olağan genel kurulunda bağımsız denetim şirketini seçmesi gerekir. Aksi halde, ilgili dönemde Bağımsız denetçi seçilmemesi halinde denetlettirilmeyen finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmünde olacaktır.

 

Bağımsız denetimi kimler yapacaktır?

 

Bağımsız denetimbağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından yürütülür. Bağımsız denetçiler; yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen kişilerdir.

Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Gökhan Şahin

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar