Ordu
DOLAR13.599
EURO15.4427
ALTIN795.03
Birol ÖZTÜRK

Birol ÖZTÜRK

Mail: [email protected]

reader

LAF-I GÜZAF; “DEPREM VERGİLERİ NEREDE(!)”

Vergi, devletin asli ve en önemli gelir kalemidir. Devlet, devlet olma gücüne dayanarak hukuki cebirle vergi toplar. Hukuki dayanağı olmadan vergi salınamaz ve tahsil edilemez. Vergilendirmede kanunilik esastır. Vergi, devletin “Gelirleri”ni oluşturur ve bu alanla ilgilenen hukuk dalı “Vergi Hukuku” dur. Devletin “Giderleri”yse “Bütçe” olarak tanımlıdır. Bütçe, belirli süreli “Bütçe Kanunu”yla yürürlüğe girer, uygulanır ve Sayıştay denetimine tabidir. Görüldüğü üzere “Giderler” için de “Kanunilik İlkesi” esastır. Vergiler genel olarak “Dolaylı” ve “Dolaysız” diye ikiye ayrılır. - Dolaysız Vergiler, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi gibi kazançtan direkt alınan vergilerdir. - Dolaylı Vergiler, KDV, MTV, ÖTV gibi...       Meselaaaa Deprem Vergisi gibi... Tükettikçe, hizmet aldıkça ya da bir sebebe dolaylı olarak hukuken bağlanarak alınan vergilerdir... Devlet, vergi gelirleri başta olmak üzere her türden gelirini bi havuzda toplar. Bu havuzda birikenle, bütçede, kalem kalem ödeneklendirilmiş ve talimata bağlanarak kanunlaşmış sarfiyatları yapar. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin otomotiv sektörüne yönelik teşviklerde ya da Emlak Vergisi‘nin emlak sektörüne yönelik hizmetlerde kullanılacağı gibi bir uygulama ve sistem yoktur. Gelelim son günlerin popüler ve de kör döğüşüne dönen Deprem Vergisi’ne. Deprem Vergisi’nin de “Dolaylı Vergi” olduğunu artık biliyorsun. KDV, ÖTV hangi havuza akıyorsa Deprem Vergisi de o havuza akıyor. O havuzda tüm gelirler paçal olup Bütçe Gelirleri genel kalemini oluşturuyor. Sonra da bütçenin “Gider” tarafındaki fasıllara tahsis ediliyor. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ardından “Geçici” şerhiyle konulan Deprem Vergisi, allem kallem derken “Kalıcı” oluverdi ya, konumuz o değil. Deprem! Bu bereketli ve cefakar coğrafyanın kadim felaketlerinden... Hep olur ve her defasında çaresizlik ağıtlarına karışır acılarımız. Şimdilik son ağıt; 24 Ocak 2020 Elazığ Depremi... Resmî verilere göre 41 yurttaşımızı kaybettik; ruhları şâd olsun. Enkazlar... Ölümler... Yaralılar... Mucizeler... İnsanlık ve vicdan karineleri... İnsafsızlık ve vicdansızlıklar... Ve değişmeyen terane! “ Deprem Vergileri nerede?” Bu soru da bu soruya verilecek cevap da safi zaman kaybı. Laf-ı güzaf! Vergilerin isimlendirilmesi hukuki ilintilerini belirtmekten başka bir anlam taşımaz. Vergiler konularına göre tahsil ve tahsis edilip de ihtiyat saikiyle bir yerlerde bekletilmez. Bu, işin doğasına aykırıdır. Şimdi işi sulandırıp da “Kızılay”dı “Ensar”dı “Palandöken’de kayaktı” diye en az beş post çıkarmak mümkün ya, marifet değildir. Beğenirsin ya da beğenmezsin, benimsersin ya da reddedersin hiç mühim değil, ancak bir konu hakkında yüksek perdeden konuşacaksan asgari düzeyde de olsa meri hukuk kurallarını bilmekle mükellefsin. “Deprem Vergileri nerede?” sorusu abesle iştigal olduğu kadar, popülisttir de. Deprem Vergisi, diğer vergiler nereye harcandıysa oraya iştirak etti. Ha bak, o iştirak sürecine dair diyeceklerin varsa o başka. Doğrular, doğru zamanda ve doğru izah edilince dosdoğru olur.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar