Ordu
DOLAR18.8025
EURO20.6694
ALTIN1176.1
Anıl DEMİR

Anıl DEMİR

Mail: [email protected]

 MALİ ANESTEZİ

Anestezi kavramı genel olarak toplumun her kesimi tarafından bilinen bir kavramdır. Haliyle insan zihninde yaratılan ilk çağrışım da tıbbi bir kavram olarak düşünülmektedir. Fakat bu kavram Türk vergi sistemi içerisinde de kendine yer edinerek toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Peki nedir bu Mali Anestezi?

 Kişi veya kurumların tam olarak farkına varmadan vergi veya benzeri yükümlülükleri ödemeleri halidir. Yani burada kişiler veya kurumlar vergi veya benzeri yükümlülükleri öderken hissizleşmekte hatta ödedikleri verginin dahi farkına varamamaktadırlar.

 Vergi sistemimizde yer alan ve harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergilerin mali bütçede önemli bir yer tuttuğu aşikar.  Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73. Maddesinde ‘’Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüdür.’’ denilerek topluma önemli bir vatandaşlık görevi yüklenmiştir.  Yüklenilen bu göreve istinaden toplum ise kural koyuculardan, vergilemede adalet ilkesinin çalıştırılmasını beklemektedir.

 Katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi, mal ve hizmetlerin fiyatının içerisine gizlenerek ve/veya tevkifat (kesinti) yoluyla mali bir anestezi işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu durum ise mal ve hizmetlerin dolaşımını olumsuz etkileyerek ekonomik hacmin genişlemesine engel olmaktadır.   

Gelişmiş dünya ekonomilerinin büyük bir kısmına  baktığımızda bütçe içindeki dolaylı vergilerin oranlarının  yıllar itibariyle  azaldığı, doğrudan vergilerin ise  bütçe içindeki paylarının oransal olarak arttığı görülmektedir.

Şüphesiz vergi, kamu harcamalarının finansmanında önemli bir enstrüman ancak bu enstrümanı, 18 yıl boyunca Fransız Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuş Jean Baptiste Colbertin söylediği gibi ‘’Vergileme sanatı kazı bağırtmadan, ondan mümkün olduğu kadar fazla tüy almaktır’’ şeklinde kullanmak da ne kadar doğrudur bilinmez…

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar