Ordu
DOLAR13.6687
EURO15.5116
ALTIN784.55
Savaş Baş

Savaş Baş

Mail: [email protected]

MALULEN EMEKLİLİK ve KİMLERE MAAŞ BAĞLANMAZ

Malullük aylığına hak kazanmak için malul sayılmak tek başına yeterli değildir. Sigortalının en az 10 yıl sigortalılık süresinin bulunması ayrıca en az 1800 gün uzun vadeli sigorta kollarında prim ödemiş olması gerekir. Çalışma gücünü veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü en az % 60 oranında kaybeden 4/a SSK ve 4/b bağ-kur kapsamındaki sigortalılar malul sayılmaktadır. 4/c memur kapsamındaki sigortalılar acısından malul sayılmak için sigortalının ya çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmesi ya da vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmeleri gerekmektedir. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresi aranmaz. 1800 gün prim ödemesinin tamamını 4/a kapsamında olması şart değildir. Diğer kapsamlar da sigortalılık ya da diğer sosyal güvenlik kurumlarına yapılan ödemelerde hizmet birleştirmesi ile malullük aylığı bağlanmasında dikkate alınır.

Kimlere gelir ve aylık bağlanmaz?

Ölen sigortalının hak sahiplerinden:

a) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teşebbüs ettiği veya bu kanun gereğince sürekli iş görmez hale veya malul duruma getirdiği.

b) Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı ağır bir suç işlediği veya bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir ve aylık ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar geri alınır.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar