VAKIF KATILIM
Ordu
DOLAR17.9573
EURO18.4343
ALTIN1035.9
Uğur Yavuz

Uğur Yavuz

Mail: [email protected]

reader

Meslek Hastalığı

Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Yaptığı işten dolayı hastalandıkları tespit edilenler kaç yaşında olurlarsa olsunlar hiçbir yaş şartı gerekmeksizin hemen SGK’dan emeklilik geliri almaya hak kazanabilmektedir. İş veya meslek kaynaklı hastalıklar diğer hastalıklardan farklı olarak meslek hastalığı olarak değerlendirilmektedir.

Meslek hastalığı tamamen yürütülen işle ilgili olayları kapsamaktadır. Bu hastalıkların en belirgin özelliği zamanla ve tekrarlanan eylemler sonucu oluşmasıdır.

Meslek hastalığı; işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise sigortalının meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmesi için eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için SGK tarafından çıkarılan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamasına göre işveren, sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği günden itibaren 3 iş günü içinde, meslek hastalığı teşhisi koymakla yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları ise teşhis koydukları vakaları en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmek zorundadır.

İşveren tarafından yapılacak meslek hastalığı bildirimlerinde; sigortalının öncelikle Kurum Sağlık Kurulu tarafından sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu tespit edilecektir. Belirtilen sürede ve şekilde bildirim yapılmaması hâlinde işveren hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Cezanın miktarının tespitinde; işverenler için iş yerinde çalışan sayısı ve iş yerinin tehlike sınıfı esas alınmaktadır. Meslek hastalığı bildirimi yapmakla yükümlü olan yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları için çalışan sayısı ve iş yerinin tehlike sınıfı dikkate alınmamaktadır. Meslek hastalığını belirtilen sürede ve şekilde bildirim yapılmaması hâlinde iş yerinde çalışan sayısı ve yapılan işin tehlike sınıf derecesine göre her bir çalışanın geçirdiği meslek hastalığı için 3.875 TL’den 11.475 TL’ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar