Ordu
DOLAR18.8138
EURO20.5267
ALTIN1164.3
Umut ÇAKMAK

Umut ÇAKMAK

Mail: [email protected]

Ordu’nun Ekonomik Görünümü

Makalelerimi takip edenler bilir, genelde Türkiye’nin temel makro ekonomik sorunları ve çözüm yolları üzerine yazılar yazıyorum. Ama bu sefer Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yardımıyla memleketimiz Ordu’dan bahsedeceğim.

Bir kişinin yıllık ortalama kazancını temsil eden “kişi başına düşen milli gelir”, 2018 yılı itibariyle Türkiye genelinde 9693 Dolar gerçekleşmiş iken, Ordu’da 5511 Dolar gerçekleşmiştir. Türkiye ortalamasına göre neredeyse iki katlık bu fark, Ordu’nun milli gelirden aldığı payın ve dolayısıyla insanların gelir düzeyinin ne denli düşük olduğunun çok açık bir göstergesidir.

Peki, Ordu halkı milli gelirden bu kadar düşük pay alırken, Ordu’nun Türkiye ekonomisine olan katkısı ne kadardır?

Öteden beri yazılarımda hep söylüyorum, Türkiye’nin en büyük ekonomik problemlerinden birisi dış ticaret açığı sorunudur. Yani ithalatın ihracattan fazla olmasıdır. Bu sorun 1947 yılından sonra hiç değişmemiş; o tarihten günümüze kadar Türkiye ekonomisi sürekli dış ticaret açığı vermiştir.

Ya Ordu’nun dış ticaret dengesi?

Ordu’nun 2019 yılı itibariyle ithalatı yaklaşık 25,5 milyon Dolar; ihracatı ise 250 milyon Dolar gerçekleşmiştir. Yani dış ticaret fazlası veren, üstelik bu fazlayı yaklaşık 10 katlık bir fark ile gerçekleştiren ve dolayısıyla Türkiye’ye önemli döviz kazancı sağlayan bir ilimizdir Ordu. Bu dış ticaret fazlalığımızın nedeni ise --pek tabii ki-- fındıktır.

Bu arada şunu da vurgulayayım: Dış ticarete katkı sağlayan Karadeniz bölgesinde sadece Ordu ili değildir. Örneğin, 2019 yılı itibariyle Giresun’da ihracat ithalatın yaklaşık 17 katı, Trabzon’da 12 katı ve Rize’de 6,5 katı gerçekleşmiştir. Yıllarca söylediğimiz “Dünyanın fındığını, çayını, tütününü Karadeniz Bölgesi üretiyor, yine de doğru dürüst yatırım gelmiyor” cümlesi bu anlamda sonuna kadar doğrudur…

Peki, Türkiye ekonomisine bu kadar ciddi katkı sağlayan Ordu ili kamu yatırımlarından ne kadar pay almaktadır?

2019 yılı itibariyle kamu yatırımlarından Ordu’nun aldığı pay yaklaşık 300 milyon TL’dir. Türkiye genelinde kamu yatırımlarının toplam tutarı ise yine aynı yıl 71,5 milyar TL gerçekleşmiştir. Yani Ordu’nun toplam kamu yatırımlarından aldığı pay sadece yüzde 0,42’dir (veya binde 4,2). Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayan Ordu’nun kamu yatırımlarından aldığı bu payın son derece düşük olduğu ortadadır.

Ordu basınından takip ettiğim kadarıyla, ilimizin bir diğer önemli sorunu da yeterli hastane sayımızın olmaması ve mevcut hastanelerin de artık ihtiyaca cevap verememesidir. Örneğin, benim de nüfusa kayıtlı bulunduğum Perşembe ilçesinde devlet hastanesi bile yoktur. Büyükşehir olmuş bir ile bu durum hiç yakışmamaktadır. Umarım yetkililer sesimizi duyar da, Ordu merkeze daha büyük ve daha donanımlı; Perşembe gibi hastane bulunmayan diğer ilçelerimize de yeni hastaneler yapılır.

Örneğin, 2018 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 1534 hastane varken, Ordu’da sadece 17 hastane mevcuttur. Toplam nüfusu 750 bini geçen bir il için bu çok düşük bir rakamdır. Bir diğer veri de şudur: Türkiye genelinde bin kişi başına düşen toplam hekim sayısı 2 iken, Ordu’da bu rakam 1’dir. Yeterli hastane yok ise, hekim sayısı da haliyle düşük kalmaktadır…

Son söz: Siyasi görüşü ne olursa olsun, Ordulular, vatanına, bayrağına ve milletine sonuna kadar bağlı insanlardır. Türkiye ekonomisine de ciddi katkı sağlayan Ordu’nun, kamu yatırımları ve desteğinden daha fazla pay alması ise bütün dileğimdir…  

 

 

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar