Ordu
DOLAR9.262
EURO10.7921
ALTIN526.39
Gökhan ŞAHİN

Gökhan ŞAHİN

Mail: [email protected]

SAT- KİRALA  GERİ AL YAP AVANTAJLARI KAP ?

Bu kavramı belki çok fazla duymamış olabilirsiz. Fakat içinde ciddi avantajlar sağlayan bir kavramdır.

Nedir Sat-Kirala Geri  AL?

Bir şirketin aktifinde var olan, borcu bitmiş taşınır  ve gayrimenkulün  finansal kiralama şirketine satılıp ardından yeniden kiralanarak şirkete finansman sağlanmasıdır.

Örneğin; X  şirketinin  aktifinde sahibi bulunduğu  binayı belirli bir vadede ve tutarda anlaştıktan sonra finansal kiralama şirketine satıp anlaşmaya göre periyodik olarak kiralayıp kira bedeli ödemesi yapması ve kira sonunda ayını binayı geri satın almasıdır.

Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralama boyunca finansal kiralama şirketine aittir. Kiralama sözleşmesinde,kira süresinin bitiminde Kiracının sözleşme süresi sonunda malın mülkiyetini satın alma hakkının olduğu belirtilmelidir.


Kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre itinayla kullanmak zorundadır. Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiracı, malın her türlü bakımından

Sorumludur.

  Sat Kirala Geri AL  şirketlere iki avantaj sağlıyor.

Bunlardan ilki; Finansal Avantajlardır.

Finansal Avantajlar;

 • İşletmenin bilançosunda net işletme sermayesi artar, öz varlık güçlenir, Bilançolar güncel değerlere ulaşır.
 • İşletmenin borçlanma ve likidite rasyoları olumlu etkilenir(cari oran vb.), bilançonun rating kalitesi yükselir. Bankalardan daha uygun koşullarda ve daha ucuz faiz ile kredi temini sağlar.
 • İşletmenin aktifine giren haklardan amortisman gideri ayrılması yoluyla vergi matrahı azaltılır.
 • Finansal kiralamaya ödenen faiz tutarları her ay doğrudan finansman giderlerine işlenerek vergi matrahı azaltılır.

 İkinci olarakta; Vergisel avantajlar sunmaktadır

Vergisel Avantajlar;

Kurumlar Vergisi İstisnası;
Geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla Finansal Kiralama şirketlerine satılan taşınmazların satışından elde edilen kazanç %100 oranında kurumlar vergisinden istisnadır.( KVK 5/j md.)


İşlemin % 100 Kurumlar Vergisinden istisna olabilmesi için;

 • 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yapılmış bir finansal kiralama sözleşmesi olması,
 • Aynı kanun kapsamında işlemin, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışının yapılması,
 • Sözleşme konusu ekipmanın gayrimenkul olması,
 • Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi,
 • Satış kazancının, satışın yapıldığı yılı izleyen 5 yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması,
 • Satış kazancının, 5 yıl içinde sermayeye ilave olarak kullanılması gerekmektedir.
 • Menkul kıymet, taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşılmaması gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi İstisnası;


Finansal Kiralama şirketlerine geri kiralanmak üzere satılan taşınmazların satışı, bu taşınmazların geri satıcı kiralanması ve sözleşme süresi sonunda satıcıya tekrar devri KDV’den (KDV 4/y  md.)istisna edilmiştir.


Damga Vergisi İstisnası;


Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında yapılan sat-geri kirala işlemleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar da damga vergisinden (DVK.2 Sayılı tablonun 20.bendi) ve harçtan (Harçlar kanunu 123.md.) istisnadır.


Tapu Harcı;
Sat-kirala Geri AL yöntemi ile yapılan kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan taşınmazların kiracı tarafından finansal kiralama şirketine ilk satışında binde 4,55 oranında harça tabi olup, sözleşme süresi sonunda kiracı adına tapuya tekrar tescili tapu harcından(Harçlar kanunu 59/p md. ) müstesnadır.

Sat kirala geri al yöntemi finansman ihtiyacının ve maliyetinin yüksek olduğu, bilanço kalemlerinin güncelden oldukça uzak kaldığı ve vergisel anlamda avantaj yakalamak

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar