VAKIF KATILIM
Ordu
DOLAR17.9331
EURO18.4099
ALTIN1039.3
Sezai KESKİN

Sezai KESKİN

Mail: [email protected]

reader

SICAK PARA!

Küreselleşme sonucunda “Sermayenin Milliyeti” kavramının ortadan kalkmasına bağlı olarak şirketler arası ilişkiler artmış ve “çokuluslu şirketler” ortaya çıkmıştır. Yabancı sermaye bir ülkedeki sermaye stokuna dış bir ülkeden yapılan ilave sermaye katkısıdır. Amaç, mevcut üretim faktörlerini etkin bir şekilde kullanmak, sınırları dışında bulunan sermayeyi içeri almaktır. Gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye'de yabancı sermaye ile ilgili olarak kabul edilen ilk kanuni düzenleme 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunudur. İstikrarlı bir büyüme için gerekli ve önemli araçlardan biri, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Yabancı sermayeyi çekmek için gerekli kanunları çıkarmak yetmez, finansman kaynaklarını ve istihdamı da artırmak gerekir. Çünkü yabancı sermaye ham maddenin, istihdamın ve verginin daha avantajlı ve ucuz olduğu ülkeleri seçer. Bu açıdan değerlendirildiğinde yurtiçi sermaye birikimleri yetersiz olan ülkemizde, bu açığı azaltmak için alternatif yaklaşımlardan birisi doğrudan yabancı sermaye girişini artırmaktır.

 

Yabancı sermaye geliyor da faydası ne? Yabancı sermaye yatırımı, bilgi ve tecrübe transferi ve fiziksel teknolojinin ülkeye girmesi demektir. Ödemeler dengesi üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Yenilik ve Araştırma üzerinde artı değer oluşturur, sektöründeki ilgili yan veya tamamlayıcı sanayinin gelişmesini sağlar. Daha çok istihdam daha kaliteli üretim anlamı taşır.

Coğrafi konum itibarıyla Körfez pazarına yakınlık bakımından değerli ve stratejik bir ülkeyiz. Bu lokal avantaj, büyüme hızı ve kalkınmanın finansmanına çözüm olabilir. 1980 öncesi dönemde yabancı sermayenin girebileceği faaliyet sahası sınırlı ve caydırıcı nitelikteydi. ''Yeni Türkiye'de'' başta tarım, madencilik ve bir dizi hizmet alt kesimlerine girişler kolaylaştırılmaya gidilerek güven verici bir ortam sağlanmıştır. Özellikle mülkiyet hakları konusundaki ilerlemeler sermaye akışının yönünün belirlenmesinde önemli rol oynadı. Siyasi istikrarın yanı sıra maliyet, teşvikler ve ekonomik özgürlükler gibi faktörler de yabancı sermayenin kararında olumlu etkiler yaptı.

 

Yabancı sermaye yalnızca gelişmekte değil, kazanç fırsatı gördüğü yoksul ülkelere de gidebilir. Zenginlik ve teknoloji devi ABD ve Japonya’da olduğu gibi sosyalist artığı doğu bloğu ülkelerinde bile yabancı sermaye hareketleri açıkça görülmektedir. Durum açık biçimde ortada: Türkiye, dağdan kopup gelen çığ gibi gelebilmesi için daha fazla yabancı sermaye çekmelidir.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar