VAKIF KATILIM
Ordu
DOLAR17.9437
EURO18.4342
ALTIN1039.2
Esat BEŞER

Esat BEŞER

Mail: [email protected]

reader

Şinto

Televizyonda izlediğim bir belgesel, ilgimi çekti ve bu süreçte, siz Ordu Olay Gazetesi Okurları için, konu hakkında, detaylıca araştırma yaptım.

Kadim Din Şinto

Araştırdığım üzere, Şinto, dünyanın en eski dinlerinden birisidir.

Ne var ki; Şinto, anavatanı Japonya’da, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, resmî din olma özelliğini yitirmiştir.

Bu bağlamda, feodal kültürü yansıtan Şinto tatbikleri ve öğretileri de savaş sürecindeki önemini kaybetmiştir.

ABD Etkisi

Savaştan sonra silahsızlandırılan Japonya’da, Şinto’nun resmî din olma özelliğini kaybetmesinde, ABD’nin de etkisi vardır.

Öyle ki; ABD, Japon militarizmini yok etme girişiminde bulunmuştur.

Günümüzde, Şinto

Günümüzde, Şinto, tatbik edilmez ve öğretilmez.

Budizm Egemenliği

Şu anda, Japonya’da, daha çok Budizm egemendir.

Dahası, barışçı ve uzlaşımcı özellikler taşıyan Budizm, günümüzde, Batılılaşma ve liberalleşme eğilimiyle birlikte, güç kazanmıştır. Güçlenmiştir.

“Tanrıların Yolu”

Şinto, iki kelimenin birleşimidir.

“Şin” yani “Tanrılar” veya “Ruhlar” ve “To” yani “Yol” olmak üzere, Şinto, genellikle, “Tanrıların Yolu” diye tercüme edilir.

Şinto Tapınağı

Şinto Tapınağı, kutsal objeleri saklamak için kullanılır.

Buna ilaveten, bir veya birden fazla Kami’yi barındırır. Zaten, bu amaçla, inşa edilmiştir.

Peki Ya, Kami Nedir?

“Kami,” rüzgâr, yağmur, ağaç, dağ, ırmak veya bereket gibi kutsal ruhtur.

Kutsal Ruhların Önemi

Kutsal Ruhlar, yaşam için, önem arz etmektedir.

Kutsal Ruhların bazısı yereldir. Sadece belirli bir yerin ruhudur. Koruyucusudur.

Bazıları ise, büyük doğal oluşumları temsil etmektedir.

Aynı şekilde, kutsal objeleri ve tatbikleri de temsil etmektedir.

***

Özetle, Şinto, dünyanın en eski dinlerindendir.

Gerçi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, anavatanı Japonya’da, resmî din olma özelliğini yitirmiştir.

ABD Etkisi

Öyle ki; bu yitirişte, ABD de bir etkendir.

Günümüz Japonya’sında, Şinto değil, Budizm egemendir.

Keza, Batılılaşma ve liberalleşme eğilimiyle birlikte, Budizm güçlenmiştir.

Şinto Tapınağı

Şinto Tapınağı, bir tapınma yeri değil, kutsal objeleri saklama yeridir.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar