Ordu
DOLAR16.1307
EURO17.3539
ALTIN966.59
Savaş Baş

Savaş Baş

Mail: [email protected]

reader

SSK ve BAĞ-KUR AYLIĞININ HACZİ

SSK ve Bağ-Kur aylığının haczedilemeyeceğine ilişkin hüküm 5510 sayılı Kanunun 93. Maddesinde düzenlenmiştir. 93. Madde hükmüne göre, Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88. Maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. Özellikle belirtelim ki; Kanunun 88. Maddesi Kurum alacaklarını düzenlemekte ve Kuruma borcu olan ve emekli aylığı alanların maaşlarının dörtte biri haczedilebilmektedir.

Kanuna konan bu hüküm ile kurumdan gelir ve aylık alanların ekonomik durumlarının zayıf olduğundan hareketle özel bir koruma getirilmiştir. Ancak, Kurum alacakları ile nafaka borçları haciz, devir ve temlik yasağının dışında tutulmuştur. Nafaka borcundan dolayı sigortalı veya haksahiplerine ödenen sigorta yardımları ile gelir ve aylıklarına haciz konulabilir.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar