Ordu
DOLAR19.0846
EURO20.5538
ALTIN1211.7
Mehmet ŞAŞMAZ

Mehmet ŞAŞMAZ

Mail: [email protected]

T.B.M.M. Hükümeti’nin İlk Kabinesi’nin 100. Yılı

     23 Nisan 1920’de kurulan T.B.M.M’nin ilk hükümetinin bakanlar kurulu, 3 Mayıs 1920 yılında oluşturuldu.  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK,  Meclis Başkanı ve hükümetin de tabi üyesi oldu.
      T.B.M.M’nin ilk bakanlar kurulunda; Milli Eğitim Bakanı Dr. Rıza NUR Bey, Milli Savunma Bakanı Fevzi ÇAKMAK Paşa, Din İşleri Bakanı Mustafa FEHMİ Bey, İç İşleri Bakanı Cami BAŞKUT Bey, Adalet Bakanı Celalettin ARİF Bey, Genelkurmay Başkanı İsmet İNÖNÜ Bey, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Adnan ADIVAR Bey, Ekonomi Bakanı Yusuf Kemal TENGİRŞEK Bey, Bayındırlık Bakanı İsmail FAZIL Paşa, Maliye Bakanı Hakkı Behiç KORYÜREK Bey ve Dış İşleri Bakanı Bekir Sami KUNDUK Bey olmuştur.
      Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk hükümet programını, ilk Milli Eğitim Bakanımız ( 3 Mayıs/ 13 Aralık 1920 ) Dr. Rıza Nur Bey Meclis kürsüsünde okudu. Konuşmasında; Milli Birliği, dayanışmayı, asayişi, askeri alanlarda düzenli bir teşkilatın kurulması yer alırken, dış politikada da Misak-ı  Milli’yi (Misak-ı Milli, günümüz Türkçesi ile “Milli Yemin”  28 Ocak 1918 ilan olmuştur.) gerçekleştirmek olduğu açıklandı.
      “Milli Yemin” kararlarını kısaca hatırlayacak olursak:
      Madde 1- İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın güvenliğinin sağlanması şartı ile Boğazların Dünya  Ulaşım ve Ticaretine açılması için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır.
      Madde 2- Milli ve Ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar ( kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.
      Madde 3- Arap Toprakları’nın geleceği, burada yaşayan halkın vereceği oylar ile belirlenmelidir.
     Madde 4- Kars, Ardahan, Artvin, Batum (Elviye-i  Selase) ve Batı Trakya’nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz.
      Madde 5- Ülkemizde bulunan Hrıstiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez.
      Madde 6- MONDROS ATEŞKES ANLAŞMASI’nın imzalandığı sırada (30 Ekim 1918) Türk Askerleri’nin koruduğu sınırlar içindeki,  Türk Vatanı’nın bütünü hiçbir  biçimde parçalanmaz.
      Özellikle, Milli Yemin’in hatırlatıldığı konuşma sonrası, 29 Ekim 1923 tarihine kadar T.B.M.M. Hükümeti adı altında çalışmalarına devam etti.
      Meclis Kürsüsü’nde ilk hükümet programını okuyan,  hükümetin ilk Milli Eğitim Bakanı Dr. Rıza NUR Bey, bu görevi sadece 13 Aralık tarihine kadar sürdürebildi. İlk hükümetten günümüze kadar 78 Milli Eğitim Bakanı görev yapmış, en uzun süreyle Hasan Ali YÜCEL (28.12.1938 - 05.08.1946) ve ikinci sırada da Hüseyin ÇELİK (17.03.2003-03.05.2009) olmuş, en kısa süre Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Recep PEKER (07.04.1929-10.04.1929) olmuştur. Bugün görevde olan Milli Eğitim Bakanı (10 Temmuz 2018) Ziya SELÇUK’tur.
      Bu günlerde, dünyanın en büyük sorunu SAĞLIK !  Buna sebebiyet veren de eğitimsizliktir. İnsan değerini öldükten sonra anlayan bir toplum olarak, bu yanlışı düzeltmemizin ilk koşulu, bilenin bildiğini, bilgilinin yanında;  şahsen hoşlanmadığımız bir şahsiyette olsa, açık yüreklikle söylemekle olmalı. Bilgisize “yalakalık” yapmamayı, cebindeki parayla hürmet görmeyi bekleyenleri bırakıp, hakkaniyetli bir yaşantı için ömrümüzü tamamlayabiliyor muyuz? Bu değil mi önemli olan?  Atalarımız senelerce bir kaşıkla, bir tastan yemeğini yerken, bir hastalığa sebebiyet vermemiştir. Milli ve Dini bayramlarını iç içe kutlayan bizler, bugün cenazelerimiz de dahi bir araya gelemiyoruz. Almanya’da 17 Mart 2020 tarihinde koronavirus salgınından dolayı hayatını kaybeden arkadaşımız Dr. Atilla Eren’i kargo uçağı ile Almanya’dan İzmir’e gönderdik. Salgın hastalıktan dolayı, sadece Din Görevlisi mezarı başında bulunmuş, ailesi dahi katılamamıştır.
      Daha nice yüzyıllar görerek, kıyamete kadar yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 66. Türkiye Hükümeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bugün 16 bakanlık bulunmaktadır.
      Bakanlar Kurulu’muzun kuruluşundan, günümüze kadar kabinede yer almış bütün bakanlarımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü   Türklük ve insanlık adına faydasını esirgemeyen ecdadımızın bütününü hayırla (ahirete göçmüş olanları rahmetle, yaşayanları sağlık ve huzurla) anıyoruz.
      Görevde olanlara da, hakkaniyetli çalışmalarının yanında; vatanımıza, sınırlarımıza, bayrağımıza, budunumuza, imanımıza, kültürümüze bağlı, ecdadımızı unutturmayacak ilkelerle,  ülkemiz ve bütün dünya insanlığına örnek çalışmalarının devamını dileriz.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar