Ordu
DOLAR18.8384
EURO20.2191
ALTIN1133.4
Umut ÇAKMAK

Umut ÇAKMAK

Mail: [email protected]

Temiz Toplum ve Ekonomi İlişkisi

Daha önce de bu köşede Singapur’un ekonomik mucizesinden bahsetmiştim. Son akademik çalışmam olan “Singapur’un Ekonomik Mucizesinin Temel Dinamikleri: 1965-1995” isimli makalemi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü’nün yayınladığı Ekonomik Yaklaşım dergisine yakın bir tarihte gönderdim.

Mafya-siyaset-temiz toplum tartışmaları başlamadan çok önce tamamlanmış olan makalemin bazı paragraflarını noktasına bile dokunmadan yazıma ekliyorum ve de yorumu sizlere bırakıyorum…    

“......Altmış yıl önce Singapur, kişi başına düşen 500 ABD dolarının altındaki geliri ile gelişmemiş bir ülkeydi. Yoğun afyon kullanımı, çete dolu sokakları, kokuşmuş gecekondu mahalleleri ve ırksal gerilimleriyle tanınıyordu. 1965 yılında Malezya'dan ayırılıp bağımsız olduktan sonra da, küçük bir iç pazarı bulunan, işsizlik oranının ortalama %14 olduğu ve nüfusun yarısının okuma yazma bilmediği bir şehir devletiydi. Günümüzde ise Singapur, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisidir. 2019 yılı itibariyle kişi başına düşen 65.000 ABD doları geliriyle dünyanın dokuzuncu sırasındadır. Ayrıca, rekabet gücü, ekonomik özgürlük, iş ortamı, fen ve matematik eğitimi gibi birçok özel sektör karşılaştırmalı endekslerinde dünyada üst sıralarda yer almaktadır.”

“......Singapur ekonomisi, 1965 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nı yıllık ortalama %7,7 ve ilk 25 yılında da %9,2 oranında artırabildi. İşsizlik oranını 1960’ların başında %14’lerden, 1970’ler gibi çok kısa bir süre içinde %2’lere düşürmeyi başardı. 1960 yılında yaklaşık 1 milyar ABD doları olan ihracatını (mal ve hizmet), 1995 yılında 160 milyar dolara, 2018 yılında da 663 milyar dolara yükselterek, dünyanın en fazla ihracat yapan 10’uncu ülkesi haline geldi. 1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkan hızlı sanayileşmenin ve büyümenin kaynağı ise imalat sanayisi temelli ihracat oldu.”

“……Yatırımcıları çekmek için Singapur; güvenli, yolsuzluktan arınmış, vergilendirmede düşük ve sendikalar tarafından engelsiz bir ortam oluşturdu. Örneğin, uyuşturucu veya yolsuzlukla ilgili suçlardan ölüm cezası verildi. Ulusal birliği tehdit eden herkes mahkemelere başvurmadan hapse atıldı. Bu acımasız, ama iş dostu yasalar, şehir devletine akın eden uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.”

“……Sosyoekonomik faktörler Singapur’un kalkınmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Liyakate verilen önem, kurumların önemi, kamunun etkinliği, yolsuzluklarla sıkı mücadele, eğitim ve sağlığa verilen önem ve diğer ülke deneyimlerinden yararlanma, bu temel faktörler arasında sayılabilir.”

“……Meritokrasi; yönetim gücünün, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne, yani liyakate dayandığı yönetim biçimidir. 1990-2004 yılları arasında Singapur’un Başbakanı olarak görev yapan Goh Chok Tong, 15 Kasım 1992 tarihinde yaptığı bir konuşmada Singapur'un başarısının temelinde meritokrasinin yattığını vurgulayarak şöyle demiştir: Kamu hizmetinde, siyasette, iş dünyasında ve eğitim sisteminde meritokrasinin uygulanması, Singapur halkının mükemmelliğe ulaşmasını ve rakiplerine karşı rekabet etmesini sağlamıştı.”

“……Singapur’un ilk Başbakanı ve ekonomik mucizesinin baş aktörü olan Lee Kuan Yew anılarını yazarken iyi liderliğin önemine ilişkin yine şu cümleleri söylemiştir: Asya deneyimi bana göstermiştir ki, iyi bir hükümet için iyi insanlara ihtiyacımız vardır. Yönetim sistemi ne kadar iyi olursa olsun, kötü liderler halkına zarar verecektir.”

“......Başkan Lee’nin ilk hedeflerden birisi, potansiyel işverenlerin Singapur bürokrasisinin göreceli olarak yolsuzluklardan uzak olduğunu fark etmelerini sağlamak olmuştur. Hükümetin siyasi irade eksikliği ve sadece 17 personeli bulunan Yolsuzlukla Mücadele Şubesi’nin yetersizliği nedeniyle İngiliz sömürge döneminde Singapur'da yolsuzluk ciddi bir sorun olmuştur. Lee, 1959 yılında başa geçtikten sonra, 17 Haziran 1960 tarihinde Yolsuzluğu Önleme Yasası’nı (POCA) yürürlüğe koymuş ve Yolsuzluk Uygulamaları Araştırma Bürosu’na (CPIB) daha fazla yasal güç, personel ve finansman sağlayarak güçlendirmiştir. CPIB’ın etkinliği ve POCA’nın tarafsız bir biçimde uygulanması, Singapur'da yolsuzlukların en aza inmesine yol açmıştır. Çünkü yolsuzluk suçundan suçlu bulunan herkes, konumu, statüsü veya siyasi bağlılığı ne olursa olsun cezalandırılmıştır. 2019 yılı itibariyle Singapur, yolsuzluğun kontrolü bakımından dünyada 190 ülke arasından 2’nci sırada yer almıştır.”

                               

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar