VAKIF KATILIM
Ordu
DOLAR17.9548
EURO18.2948
ALTIN1017.7
Uğur Yavuz

Uğur Yavuz

Mail: [email protected]

reader

Turizm Payı

Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden 24’üncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünde bağlı olduğu vergi dairesine gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın 26’ıncı günü akşamına kadar ödenebilecek. Bu bağlamda da ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak.

Uygulamaya yönelik olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ise vergi mahkemeleri yetkili olacak.

Ayrıca “Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler halinde tespit etmeye, beyannamelerin, şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya veya uygulamaya, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanı yetkili kılındı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesine konu olan turizm payı ile ilgili düzenleme 1 Ekim 2019’da yürürlüğe girmiş bulunuyor. 

Turizm payı beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim 2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini izleyen ayın son günü olan 30 Kasım 2019’un resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Aralık 2019 günü (resmi tatili takip eden ilk iş günü) saat 23.59’a kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.

Turizm payı beyannamesini üç aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31 Ocak 2020 günü saat günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri (göndermeleri) mümkün.

 

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar