Ordu
DOLAR13.6669
EURO15.5196
ALTIN784.71
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Mail: [email protected]

TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

670 ile 750 yılları arasında, Araplar Türklere büyük zulüm uyguladı. İslam Tarihçileri, bu dönemde yapılan Arap zulmünü yok sayıyor. İslamiyet’e zarar verir gerekçesiyle karartıyor. Türklerin Müslüman olmasını, 751 yılındaki Talas Savaşına bağlıyor. Hâlbuki Türkler, Talas Savaşından 183  yıl sonra Müslüman olmaya başladı.
670-750 yılları arasındaki Arap zulmü, Türklerin başka dinlere geçmesine neden oldu.
Uygur Türkleri 740 yılında Manizmi din olarak seçti. Bir kısım Uygur Türkü,  Budist oldu. Halen Yakutya Türkler Budist’tir.

Peçenek Türkleri Hıristiyanlığı din olarak seçti.  Daha sonra Anadolu’ya yerleşen bir milyon Peçenek Türkü, 1924 yılında Rum sayılarak Yunanistana sürüldü. Bu gün Yunanistan nüfusunun yüzde 30'u  Ortodoks Hıristiyan Türklerden oluşuyor.

Hazar Türkleri, 863 yılında, Yahudiliği din olarak seçti. Hazarlar önce lisanlarını kaybettiler. İbranice konuşmaya başladılar. Hazar Devleti 1030 yılında yıkıldı. Ancak Yahudi Türkler yaşamaya devam etti. Rusya, Gürcistan, Polonya ve Almanya Yahudilerinin kökeni Hazar Türklerine dayanıyor.

Lisanını ve Türk kimliğini kaybetmeyen Karimler arasında, Yahudi inancı devam etti. Bunlara Kırım Yahudisi de deniliyor.  Şişhane'deki Yahudi Sinagogu, Karaimlere Türksünüz diyor. Yahudi olarak tanımıyor. Karaimler Karaköy'de Sinagog açtı. Karaköy ismi Karaimlerden geliyor.

Türkler Hz. Muhammed'in ölümünden 302 yıl sonra 934 yılında Müslüman olmaya başladılar. Müslüman olma nedeni, Karahanlı Devletindeki iç karışıklıklara dayanıyor.

Karahanlı Devleti 840 yılında kurulmuştur. Arap zulmü ve yağmaları nedeniyle, Türkler bir araya geldiler ve Kabileler Federasyonu şeklinde Karahanlı Devletini kurdular. Başlangıçta Karahanlı Devletinin dini Gök Tanrıya  dayanıyordu.

Satuk Buğra Han amcasına isyan etmişti. Müslüman Samaniler Satuk Buğra Hana yardımcı oldular. Satuk Buğra Han amcasını 924 yılında tahttan indirdi ve iktidara geçti. Satuk Buğra Han 934 yılında Din olarak Müslümanlığı seçti. Amacı, Müslümanlık sayesinde iktidarını sağlama almak idi.  Satuk Buğra Han ölene kadar Müslümanlığı yaymak üzere çalıştı. 955 yılına gelindiği zaman, Karahanlı Devletindeki kabilelerin yüzde 40'ı Müslüman olmuştu.

Karahanlı döneminde Türk tipi Müslümanlık ortaya çıktı.

Türkler İslamiyet’i İranlı Samanilerden öğrendi.  Samani din adamları Arap anlayışından farklı bir İslamiyet kurguladılar.  Kur'anda olmayan pek çok uygulamayı içeren Türk tipi  Müslümanlık ortaya çıktı. Bunların başında namaz geliyor.

Müslümanlık  dünyaya gelmeden 1000 yıl önceden beri İranlı Zerdüştler abdest alıyor ve beş vakit Namaz kılıyordu. Müslüman ile Zerdüşt abdesti arasında tek fark var. Zerdüşt ayağını mesh edemez. Yıkamak zorunda. Samaniler Kur'andaki "salat" tabirini Namaz diye tercüme ettiler ve Zerdüşt Namazını, Müslüman Namazı diyerek Türklere öğrettiler. 1100 yıldan beri tartışmadan Türkler Zerdüşt Namazı kılıyor.  Araplar, Türkler gibi Namaz kılmaz. Salat yaparlar.

Kabir azabı diye, Kur'anda  bir hüküm yok. Sırat köprüsü de yok. Ata mezarlarına tapınma, canlı ve  ölüden şefaat  dilemenin İslamiyet ile alakası yok. Kur'ana göre insan ruhu kıyamet günü hesap verecek. O güne kadar hesaptan, cennet ve cehennemden söz edilmiyor. Kur'an sadece Allahtan şefaat bekleneceğine hükmediyor.

İranlı Samanilerin etkisiyle Türkler kurban kesmeyi, Namaz kılmayı, Oruç tutmayı, Zekât  vermeyi ibadet zannediyor. Hâlbuki Kur'an "sadece çalışmayı" ibadet sayıyor.

Kur'an ekonomik durumu iyi olanların Hacca gitmelerini öneriyor. Kur'anda kutsal mekân yok. Buna rağmen Türkler "kutsal topraklar" kavramı icat ettiler. Hac bahanesiyle Kabeye gidiyor ve tapınıyor. Hâlbuki Kur'an "sadece Allaha tapınmayı"  emrediyor.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar