Ordu
DOLAR18.8411
EURO20.2248
ALTIN1136.5
Esat BEŞER

Esat BEŞER

Mail: [email protected]

Uzlaşmaya varmak daha kazançlı

Uzlaştırma, mağdur ve fail arasındaki uyuşmazlığın etkin ve hızlı bir şekilde çözümlenmesini sağlayan alternatif bir çözüm yöntemidir.

Uzlaştırma, mağdurun ve failin kabulüyle başlar.

Özgür iradeleriyle, devam eder.  

Uzlaştırma işleri ve işlemleri, otuz günde sonuçlandırılır.

Uzlaştırmada, kararı taraflar verirler.

Anlaşma konusu edimi de taraflar belirlerler.

Uzlaşma, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevlendirilen tarafsız ve bağımsız bir uzlaştırmacı kontrolünde gerçekleştirilir.

Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifi sürecinde, uzlaştırmanın içeriğiyle, uzlaşmayı kabul veyahut reddetmenin hukuki sonuçları hakkında, taraflara bilgi verir.

Tarafların sorularını cevaplandırır.

Mağdur ile fail arasındaki görüşmeleri kolaylaştırır.

Fail, uzlaşma teklifini hemen kabul etmek zorunda değildir. Düşünmek için, üç gün süre isteyebilir.

Uzlaştırma müzakereleri gizlidir. Gizliliği ihlal eden ise, suç işlemiş olur.

Fail, müzakerelere bizzat kendisi katılabilir.

Kendisi yerine, avukatı da katılabilir.

Fail veya avukatı, uzlaştırma görüşmelerine katılmazsa, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

Failin uzlaşma teklifini kabul etmesi, suçu kabul ettiği anlamına gelmez.

Fail, uzlaştırma raporu imzalanana dek uzlaşmaktan vazgeçebilir.

Fail, kabul etmediği bir edim üzerinde, uzlaşmaya zorlanamaz.

Uzlaştırma müzakereleri sonucunda, uzlaştırmacının hazırladığı raporu, mağdur ve fail imzalarlar.

Uzlaşma gerçekleşirse, uzlaştırmacı ücretiyle, giderlerin tümünü, Devlet karşılar.

Uzlaşma sağlanırsa, fail, herhangi bir ceza almaz.

Sicili temiz kalır. Buna ilaveten, toplum nezdindeki itibarı korunur.

Uzlaştırmada, fail, suçlu değildir. Bilakis, taraftır.

Mağdura karşı, bizzat sorumludur.

Mağdurun uğradığı zararın nasıl giderileceği hususunda, mağdur ile birlikte, fail de söz sahibidir.

Uzlaştırma, faile mağdurdan özür dileme ve hatalarını düzeltme imkânı sunmaktadır.

Failin uzlaşma teklifini kabul etmesi, suçu kabul ettiği anlamına gelmez.

Uzlaşma sağlanırsa ve edim yerine getirilirse, faile kamu davası açılmaz.

Uzlaşma sonrasında, edim, yerine getirilirse, mağdur, uzlaştırmaya konu suç nedeniyle tazminat davası açamaz. Açılmış bir dava varsa, vazgeçmiş sayılır.

Uzlaştırma İşlemleri, tümüyle, ücretsizdir!  

Bu yazı, Esat Beşer tarafından derlenmiştir.

Kaynak: Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar