Ordu
DOLAR16.192
EURO17.4658
ALTIN965.28
Savaş Baş

Savaş Baş

Mail: [email protected]

reader

VAZİFE MALULLÜĞÜ

Vazife Malullüğü Sayılan Haller

İştirakçilerin malullük hali;

-Vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa;

-Vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işleri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa,

-Kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken o işten doğmuş olursa,

-Fabrika, atölye ve benzeri işyerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o iş yerinde husule gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş olursa,

Buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denir.

Vazife Malullüğü Sayılmayan Haller

-Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan;

-Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan;

-Yasak fiilleri yapmaktan;

-İntihara teşebbüsten;

-Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yapmak maksadından;

Doğmuş olursa bunlar hakkında adi malullük hükümleri uygulanır.

Vazife Malullüğünün Bildirim Süresi

Kamu idareleri vazife malullüğüne sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, Kuruma da en geç on beş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar