VAKIF KATILIM
Ordu
DOLAR17.9217
EURO18.2552
ALTIN1023.3
Uğur Yavuz

Uğur Yavuz

Mail: [email protected]

reader

VERBİS’E KAYITDA SON TARİH 31 MART!

Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan eczaneler, doktorlar, diş poliklinikleri, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, diyaliz merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlara 31 Mart 2021 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yapmadıkları takdirde 36.063,00TL- 1.802.636,00TL arası idari para cezası uygulanacaktır.

Kanun’a göre; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veriler olarak sayılmış ve bu verilerin, kural olarak ancak ‘ilgilinin açık rızası ile işlenebileceği’ belirtilmiştir.

Dolayısıyla ana faaliyet konusunu özel nitelikli kişisel veri işleme olarak tespit eden kurum ve kuruluşlar, 31 Mart 2021 tarihine kadar sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

VERBİS bildirimleri ile kurumlarda ne gibi ve kime ait verilerin işlendiği, ne kadar süreyle muhafaza edildiği, hangi amaçlarla işlendiği, kimlere aktarıldığı gibi konular kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ancak bu husus, kurumların veri koruma alanındaki yükümlülüklerinin sonu değil, aksine bir başlangıcı olarak kabul edilebilecektir.

Kurumlar içerisinde veri koruma hakkında dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Bunlar arasında en başta, “Kişisel Veri İşleme Envanteri” ile “KVKK Politikası”, “İmha Politikası" gibi prosedürlerin hazırlanması ve kişisel veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri alınması ile şirket içinde bu yönde kurumsal bilincin oluşturulması gibi yükümlülükler bulunmaktadır. Oluşturulan politikalar ve iç prosedürler, yalnızca yazılı metinler halinde kalmayıp uygulamaya alındığında ve kurum tarafından benimsendiğinde yararlı olabilecektir.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme hallerinde her duruma özgü olarak aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeli ve kanundaki hukuki sebeplerin dayanak olarak kullanılamadığı hallere özgü şekil şartlarına uygun açık rıza beyanları alınmalıdır.

 

 

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar