VAKIF KATILIM
Ordu
DOLAR17.9331
EURO18.4099
ALTIN1039.3
Sezai KESKİN

Sezai KESKİN

Mail: [email protected]

reader

YABANCI YATIRIMCI NE İSTİYOR?

Daha çok yabancı sermaye çekmek istiyorsak yatırımcıların taleplerine kulak vermemiz gerekiyor.Peki, neler yapılabilir? Bu konuda yapılacak şey aslında basit; bürokrasiyi azaltacağız. Yabancıların problem olarak gördüğü konuları sıralayalım. Çalışma ve oturma izinlerinde sorunlar. KDV, Gümrük ve Damga Vergileri gibi işlem vergilerinin yüksekliği. Vergi iadeleriyle ilgili prosedürlerin zor ve iade sürelerini uzunluğu. 
Hem maliyetlerin hem de ürünün Özel Tüketim Vergisine tabi tutulması gibi bazı durumlarda çifte vergileme uygulanması. Mevzuatın çok hızlı değişimi ve yeni sisteme uyum için yeterli süre verilmemesi. Sosyal güvenlik anlaşması olmadığı durumlarda hem Türkiye’de hem de kendi ülkelerinde çifte prim ödeme zorunluluğu. Gıda ve hayvan ürünlerinin ithalatında yaşanan zorluklar.

 

İstikrarlı bir büyüme için gerekli ve önemli araçlardan biri, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Küreselleşen dünyada “Sermayenin Milliyeti” kavramının ortadan kalkmasına bağlı olarak şirketler arası ilişkiler artmış ve “çokuluslu şirketler” ortaya çıkmıştır. Yabancı sermaye başka bir ülke vatandaşı veya kurumu tarafından yapılan ilave sermaye katkısıdır. Amaç mevcut üretim faktörlerini etkin bir şekilde kullanmak, ülke sınırları dışında bulunan sermayeyi içeri almaktır. Gelişim aşamasındaki ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye'de ilk yasal düzenleme 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunudur. Yabancı sermayeyi çekmek için gerekli kanunları çıkarmak yetmez, finansman kaynak çeşitlerini ve istihdamı da artırmak gerekir. Çünkü yatırımcı ham maddenin, istihdamın ve verginin ucuz ve avantajlı olduğu ülkeleri seçer.

 

 

Yabancı sermaye yatırımı, sadece para değil aynı zamanda bilgi ve tecrübe transferi demektir. Ödemeler dengesi üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Yenilik ve Araştırma üzerinde artı değer oluşturur. Sektöründeki ilgili yan veya tamamlayıcı sanayinin gelişmesini sağlar. Daha çok istihdam o kadar ekonomik büyüme anlamına gelir. Coğrafi konum ve Körfez pazarına yakınlık bakımından değerli bir ülkeyiz. Bu stratejik avantaj, büyüme hızı ve kalkınmanın finansmanına çözüm olabilir. Geçmiş dönemlerde yabancı sermayenin girebileceği faaliyet sahaları, teknoloji transferleri son derecede daraltılmıştı. Ayrıca bürokratik işlemler yatırımcıları caydırıcı nitelikteydi. Gelinen noktada faaliyet alanları genişletilmiş, bir dizi hizmet alt kesimlerine girişi kolaylaştırılmıştır. Sermaye giriş ve çıkışlarında serbestleştirmeye gidilerek güven verici bir ortam sağlanmıştır. Mülkiyet hakları konusundaki ilerlemeler sermaye akışlarının yönünün belirlenmesinde önemli rol oynadı. Maliyet, teşvikler ve ekonomik hürriyetler faktörleri de yabancı sermayenin kararında olumlu etkiler yaptı. 

                          

         

Yabancı sermaye yalnızca gelişmekte olan ülkelere gitmez. Az gelişmiş memleketlerin yanı sıra, kâr fırsatı gördüğü zengin ülkelere de gidebilir. Günümüzde artık sosyalist artığı doğu bloğu ülkelerinde bile yabancı sermaye hareketleri açıkça görülmektedir. Durum açık biçimde ortada: Türkiye, dağdan kopan çığ gibi geliyor!..

 

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar