Ordu
DOLAR16.192
EURO17.4658
ALTIN965.28
Uğur Yavuz

Uğur Yavuz

Mail: [email protected]

reader

ZOR DURUM VE ÇOK ZOR DURUM HALLERİ

Vergi mükellefleri karşı karşıya kaldıkları olaylar, ekonomik zorluklar ve Covid-19 nedeniyle zaman zaman vergileme ile ilgili ödevlerini süresinde yerine getirememekte; kesinleşmiş vergi borçlarını zamanında ödeyememektedirler.

Mükelleflerin vergi ödevlerini zamanında yerine getirmelerine engel olabilecek nitelikte olan ancak kanunda sayılması mümkün olmayan bir takım durumlar için kanun idareye süre verme yetkisi tanımıştır.

Zor durumun kanunda tanımı yapılmadığı için mükelleflerin ileri sürdükleri mazeretlerin zor durum kapsamına alınıp alınmayacağı tamamen bakanlığın kararına kalmıştır. Ancak bakanlığın teamül haline gelmiş uygulamaları da bulunmaktadır.

Zor durum sebebi ile uzayabilecek süreler, sadece kanuni sürelerdir. İdari süreler  zor durum sebebi ile uzatılamaz. Zor durumda ödeme ile ilgili sürelerin uzayıp uzamayacağı konusunda belirlenmiş uygulama ve yorum yoktur. Genelde ödeme süresi çok zor durum şartına bağlı olarak ve teminat karşılığında uzatılır.

Amme (Kamu) alacağının vadesinde ödenmesi, haciz uygulanması veya haczedilen malın paraya çevrilmesi hallerinin, Amme borçlusunu çok zor duruma düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, kanunun ve Alacaklı Amme İdareleri’nin öngördüğü şartlarla, Amme Alacağının 36 ayı geçmemek üzere tecil edilerek taksite bağlanabileceği hükme bağlanmıştır.

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczi olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca Amme Alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

Tecil ve taksitlendirme talep edecek ödeme zorluğu içindeki vergi mükelleflerinin, Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu ile alacaklı vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu form ve ekli bilgilerden hareketle vergi idaresi mükellefin likidite durumunu inceleyerek ve diğer bilgilerden hareketle talepte bulunan mükellefin çok zor durumda olup olmadığına karar vermektedir. Zor durum derecesine göre taksit süreleri belirlenmektedir.

Tecil edilerek taksite bağlanan Amme Alacakları için teminat gösterilmesi de gerekmektedir.

Taksitlendirilen kamu alacağı için teminattan başka ayrıca aylık %1 oranında tecil faizi alınır.

Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçların ödenmemesinden kaynaklanan borçlar tecil edilebilecek borçlar kapsamında değerlendirilmemektedir.

 

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar